Ako podať daňové priznanie či venovať 2% elektronicky?

Ste právnická osoba zapísaná v obchodnom registri? Alebo podnikáte ako fyzická osoba registrovaná pre daň z príjmov? Potom pre vás platí povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky.

Poradíme vám ako na to - jednoducho a prehľadne.

Pre právnické osoby zapísané v obchodnom registri platí od 1.1.2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou výhradne elektronicky, právnické osoby - platitelia DPH majú túto povinnosť už od roku 2014. Od 1.7. 2018 túto povinnosť nadobudli aj fyzické osoby - podnikatelia registrovaní pre daň z príjmov a ich zástupcov.

Právnická osoba môže na elektronickú komunikáciu s finančnou správou splnomocniť aj inú osobu (fyzickú alebo právnickú), napr. účtovníčku, pričom nie je  plnomocenstvo potrebné úradne overiť, nakoľko podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) sa na plnomocenstve nevyžaduje úradne overený podpis.


Dokedy podať daňové priznanie?

Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej aj fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2023 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2023 je 2. apríl 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja). Do tohto termínu je potrebné aj zaplatiť daň. To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok. 


Ako podať daňové priznanie elektronicky?

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (po 1.1.2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, avšak všetky dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj naďalej)

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete:

V prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) - čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér:

 • ovládače k čítačke kariet,
 • aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
 • balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • stiahnete si ho na portáli Ministerstva vnútra SR v časti Softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty.
 • osobný bezpečnostný kód BOK (slúžiaci na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.

V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu.

V prípade dohody – pridelené ID a heslo.

Všetky postupy ako sa prihlásiť do systému finančnej správy, ako sa v tomto systéme pohybovať a ako s ním pracovať, nájdete na webe finančnej správy.

Premeňte vaše 2% z dane na detský smiech.

Venujte ich združeniu ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Vďaka vašej pomoci deti v nemocniciach po celom Slovensku prídu rozveseliť profesionálni zdravotní klauni. Pretože smiech pomáha.

Darovať 2% Červenému nosu

Ako vyplniť daňové priznanie? 

Samotné daňové priznanie si budete vedieť vyplniť nasledovne:

 1. Počkajte, pokiaľ finančná správa SR zverejní na ich internetovej stránke aktuálne tlačivá v sekcii elektronické formuláre
 2. Prihláste sa do systému finančnej správy na www.financnasprava.sk, vyberte si pre Vás aktuálny formulár a následne ho vyplňte. Pokiaľ ho budete vypĺňať takto online, budete mať istotu, že vyplníte všetky políčka a zároveň tým eliminujete logické chyby. Formulár je naprogramovaný tak, aby ste ho nemohli odoslať pred tým, než bude kompletne vyplnený. Výhodou je, že si formulár viete priebežne ukladať a teda nie je potrebné vyplniť daňové priznanie v jednom momente. Prílohy k formuláru nahadzuje osobitne v časti prílohy.

Užívateľsky veľmi príjemný návod nájdete v tejto sekcii na webe finančnej správy.

 

Ako darovať 2% z dane, ak ste právnická osoba?

Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

Vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak, ako po minulé roky).
 • V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

  IČO/SID: 30855748  
  Právna forma: občianske združenie  
  Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
  Ulica: Klenová
  Číslo: 1687/8
  PSČ: 831 01  
  Obec: Bratislava - Nové Mesto

Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania.

Aplikáciu eDane nájdete na tomto linku.

 

Ďakujeme, že chcete spolu s nami prinášať smiech deťom do nemocníc.

abaton-monitoring