Verejná zbierka

Vedeli ste, že podporiť ČERVENÝ NOS Clowndoctors môžete aj priamo formou finančného príspevku na účet našej aktuálne prebiehajúcej zbierky?

Verejná zbierka s názvom  Červený nos 2023/2024 bola zapísaná do Registra verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod registrovým číslom 000-2023-040748 dňa 1.10. 2022. Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise do registra zbierok je SVS-OVS2-2023/040748-002. Organizátorom zbierky je občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, IČO:30855748, so sídlom Klenová 8, 831 01 Bratislava-Nové Mesto. 

Dátum konania zbierky je 1.10.2023 – 30.9.2024.

Jej účelom je ochrana ľudských práv,ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpora práce s deťmi.

Prispejte priamo na náš zbierkový účet: SK18 1100 0000 0029 2883 0596

Predbežné a záverečné správy z ukončených verejných zbierok nájdete na tejto stránke.

abaton-monitoring