Verejná zbierka

Spoločne dokážeme viac

Ďakujeme, že prinášate smiech deťom do nemocníc aj prostredníctvom verejnej zbierky.

Zorganizujte zbierku na narodeniny, svadbu, s deťmi v škole, ako súčasť firemnej akcie alebo teambuildingu s kolegami. Vaša spoločná snaha prinesie viac radosti a úsmevov na tváre pacientov v nemocniciach.

Môžete taktiež zorganizovať online zbierku cez darcovskú výzvu, kde môžete sledovať vyzbieranú sumu, ale aj to, kto Vás podporil. Môžete tiež zorganizovať zbierku do pevnej pokladničky, ktorú umiestnite vo vašej firme či organizácii alebo v priestoroch vášho podujatia.

Verejná zbierka OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors bola registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom SVS-OVS2-2020/022672-002 dňa 18. 8. 2020.

Čas konania verejnej zbierky: 1.10.2020 – 30.9.2021

Na verejnú zbierku máme vytvorený osobitný účet SK1811000000002928830596, na ktorý vkladáme peňažné prostriedky z pevne umiestnených pokladničiek, z predaja vstupeniek na kultúrne podujatia, predaja predmetov a zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov.

Predbežnú a záverečnú správu z verejnej zbierky, ktorá trvala do októbra 2019, nájdete na tejto stránke.

Ak by ste nás radi podporili priamym finančným darom, prejdite na darovaciu sekciu.