Kto je klaun?

Sú súčasťou detských oddelení nemocníc, majú biely plášť, titulujú sa ako doktor či sestra, no lekármi nie sú. Vo svete zdravotných klaunov je všetko hore nohami. Ich skalpelom je humor, ich fonendoskopom je empatia. Smiechom sa snažia podporiť pohodu pacientov, znížiť stres a úzkosť. Vďaka nim zabudnú deti na bolesť a strach. Skutoční lekári ich považujú za partnerov, ktorí pomôžu napríklad pred operáciou uvoľniť dieťa a aj jeho rodičov.

Pozrite si náš klaunský tím

Červený nos, biely plášť

Za pacientami vyrážajú zvyčajne vo dvojici. Červený nos je samozrejmosťou. Tváre si nemaľujú, využívajú skôr doplnky ako výrazné okuliare či smiešne pokrývky hlavy. Keďže úradujú v nemocnici, tak samozrejmosťou je biely plášť. Ale aj ten je v ich prevedení neobyčajný: vždy s naším logom a rôznymi zábavnými doplnkami a rekvizitami. Zámer je jasný: pomôcť pacientom prekonať strach z lekárskeho plášťa.

Nevšedný vzhľad korunuje smiešne meno, ktoré spolu s kostýmom vystihuje charakter klauna. Často sa inšpirujú svojimi skutočnými vlastnosťami, aby boli pri klaunovaní prirodzení. V nemocnici vás zabavia napr. doktor Špenát, sestrička Epidémia Váhavá, primárka De Mencia či asistent Blška. Zdravotní klauni sú veľmi obľúbení nielen medzi deťmi, ale aj ich rodičmi a personálom. A niet divu, veď smiech a psychická pohoda môže podporiť liečebný proces.

Vľúdnosť a improvizácia ako kľúč

Väčšina našich klaunov sú profesionálni herci a bábkoherci, no nie je to podmienkou. Určite je však výhodou, ak vie záujemca hrať na hudobný nástroj, tancovať alebo má skúsenosti s herectvom či bábkoherectvom. Zdravotný klaun by mal byť vľúdny, vnímavý a schopný okamžite reagovať a urobiť si sám zo seba žart.

Ako sa stať zdravotným klaunom?

Humor berieme vážne

Keďže klaunovanie si vyžaduje veľa času, energie a skúseností, robia ho profesionálne. Nejde teda o dobrovoľníkov. Aby mohli zdravotní klauni dlhodobo pomáhať druhým a neustále sa vyvíjať, pripravili sme spolu s kolegami z 10 krajín a strešnou organizáciou Red Noses International (RNI) presný model vzdelávania. Vyžaduje si stovky hodín klaunovania v nemocniciach, prednášok a workshopov povinných pre všetkých klaunov v skupine RNI.

Workshopy sa venujú umeleckej stránke klaunovania, tréningu improvizácie a klaunských zručností, ale súčasťou sú aj teoretické prednášky z oblastí psychológie, sociológie, zdravovedy či histórie umenia. Ak sa to všetko naučia a podarí sa im to aj uplatniť v praxi, získajú certifikát profesionálneho zdravotného klauna, ktorý sa stal podmienkou pre ich pôsobenie v združení. Keďže ide emočne náročnú prácu, poskytujeme klaunom aj supervíziu so psychologičkou, kde môžu zdieľať svoje pocity a myšlienky po dňoch v teréne.

abaton-monitoring