Dar zo závetu

foto: Petra Bošanská

Vďaka závetu nám môžete pomôcť prinášať radosť do nemocníc. Ak je pre vás rozdávanie radosti súčasťou vášho života, môže to tak byť aj po ňom. Spísaním závetu a odkázaním vami stanovenej čiastky nášmu združeniu, umožníte zdravotným klaunom, aby pomáhali s lepšou náladou detským pacientom.

Skôr ako sa pri písaní závetu rozhodnete podporiť Červený nos, myslite na to, aby bola zabezpečená vaša rodina a blízki. Až potom prichádza na rad podpora aktivít našej organizácie.

Viac informácií o možnostiach dedenia

Čo je dôležité, keď píšete závet?

Keď ho spíšete vlastnou rukou, mali by ste niekoho upozorniť, kde sa nachádza. Ak by sa v prípade vašej smrti závet nenašiel, dedičské konanie prebehne tak, akoby neexistoval. Ak sa aj neskôr nájde, nárok dediča uvedeného v závete sa premlčí po uplynutí 3 rokov. Premlčacia doba začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa skončilo dedičské konanie.

Keď ho napíšete iným spôsobom (písacím strojom, počítačom…), tak je potrebné vyjadriť pred dvoma svedkami, že ide o vašu poslednú vôľu a podpísať závet v ich prítomnosti. Aj svedkovia to následne musia potvrdiť podpisom u notára.

Ďalšou možnosťou je spísať celý závet priamo u notára. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

V závete ustanovíte dedičov, prípadne určíte ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Dôležité je neopomenúť v závete oprávnených dedičov: maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona; a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Pri spisovaní závetu odporúčame poradiť sa s právnikom alebo notárom.

V prípade, ak sa rozhodnete vo svojom závete podporiť naše združenie, či už celým majetkom alebo jeho časťou, prosím, kontaktujte nás na info[at]cervenynos.sk.

Máte otázky? Kontaktujte nás...

Veronika Kočišová
T: +421 948 205 768
abaton-monitoring