Programy pre dospelých

Pozornosť ako liek

Dni v nemocnici sú spojené s obavami a ťaživými otázkami. Naši zdravotní klauni prinášajú úsmev nielen deťom, ale aj dospelým. Práve tí sú často v neľahkom rozpoložení. Viac ako deti si uvedomujú svoj zdravotný stav. Misia klaunov má jasný cieľ: odľahčiť atmosféru, priniesť nové podnety a pomôcť pacientom zbaviť sa chmúrnych myšlienok, aspoň na chvíľu.

Dospelí majú síce zo začiatku odstup, no vyškolení klauni vedia, ako sa k nim cez žarty dostať bližšie. Navyše im nedávajú najavo, že sú chorí. Správajú k nim ako k rovnocenným partnerom. Veľkou pomocou pre ľudí v nemocnici je už samotný fakt, že im niekto iný venuje pozornosť. 

Úľava a smiech

Zdravotní klauni začali v r. 2024 pravidelne navštevovať dospelých psychiatrických pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. Myšlienka podpory terapie klaunským humorom oslovila prednostku kliniky doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD. a na jej podnet sme zahájili klaunské návštevy a stali sa súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý sa snaží prinavrátiť pacientom s psychickými poruchami ich zdravie.

Druhou časťou programu sú návštevy dospelých pacientov na onkológii. Humor a smiech je na tomto oddelení treba ako soľ. Klauni vybavení obrovskou dávkou empatie vyrážajú raz ročne do nemocníc po celom Slovensku. Snažia sa pacientov, ich blízkych a personál podporiť v neľahkom boji. Klauni veľmi citlivo volia témy, aby pacienti mohli myslieť na radostné a banálne veci zo života. Niekedy sa nevyhnú ani slzám, čo im môže priniesť úľavu a vytvoriť priestor pre úsmev. Je dôležité, aby sa dokázali zasmiať aj pri ťažkých diagnózach. Ten dobrý pocit potom často pretrvá zvyšok dňa a občas aj dlhšie.

abaton-monitoring