Programy pre seniorov

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Smiech nepozná vek

Po rokoch práce si zaslúžia našu pozornosť. Seniorov trápi nielen ubúdanie síl, často sa stretávajú s osamelosťou. Dni v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb navyše zvyknú plynúť pomaly a jednotvárne. Rozhodli sme sa to zmeniť: vďaka programu Smiech nepozná vek im prinášame potešenie a vzpruhu. Zdravotní klauni navštevujú starších ľudí v 31 seniorských zariadeniach a na geriatrických oddeleniach nemocníc po celom Slovensku.

Kde nás stretnete

Radosť zo vzájomnej prítomnosti

Dvojice s červenými nosmi pripomínajú seniorom, že vďaka humoru sa dajú ľahšie zvládnuť aj náročné chvíle. S každou návštevou sa presviedčame, že smiech dobre funguje nielen pri deťoch, ale dodáva silu aj tým skôr narodeným. Klauni ich nabádajú, aby si zaspomínali na roky, keď boli mladší. Takáto cesta v čase ich núti trénovať pamäť a je často aj zdrojom dobrej energie. Klauni si v rámci veselých scénok a príbehov od starších ľudí pýtajú rady, ako by mali postupovať, keď idú napríklad vyznať lásku či upiecť koláč. Tieto zdanlivo nenápadné momenty, kedy sa seniori stávajú radcami a sú vypočutí, znamenajú veľmi veľa. Ukazujú im, že sú stále užitoční.

Foto: Samuel Ďurkovič
Foto: DSS Kremnica

A ide sa na parket

Dôležitou súčasťou sú aj zmyslové zážitky a pohyb. Klauni si berú na návštevy aj hudobné nástroje, spievajú so seniormi ich obľúbené šlágre a ľudovky. Niekedy dokonca narazia v domovoch dôchodcov na ďalších ľudí, ktorí kedysi hrali, a tak sa izby premenia na koncertné štúdia. Od toho je vždy len krôčik k tancu. Kto má dostatok síl, dá si s klaunami polku, no tancovať sa dá aj po sediačky či z postele. Dotyk rúk, objatie či pohladenie môžu dodať silu aj na viacero dní.

Zdravotní klauni, ktorí pracujú so seniormi sú vždy dobre vyškolení a poznajú úskalia diagnóz, ktoré zvyknú trápiť ľudí v tomto veku. Snažia sa tak prispôsobiť svoj prejav ich zdravotnému stavu. K seniorom pristupujú s úctou a empatiou. Na začiatku vždy zaklopú a spýtajú sa, či je vhodný moment na návštevu. Ak sa vidia po prvý raz, tak sa predstavia. Mnohých však navštevujú dlhodobo a tak sa aj ich vzťahy prehlbujú. Pre niektorých z nich sú klauni jediná návšteva zvonku.

Čo ďalšie pre seniorov robíme?

abaton-monitoring