Programy pre zdravotníkov

Seminár: Humor ako komunikačný nástroj

Smiech môže zlepšiť atmosféru v práci a vylepšiť komunikáciu. Že neviete ako na to? Radi vás inšpirujeme. Spustili sme semináre, na ktorých spolupracujeme s organizáciami z oblasti zdravotníctva. Ponúkame ich hlavne lekárom, zdravotným sestrám, laborantom, sanitárom či technikom.

Humor je osvedčeným nástrojom, ktorý môže skvalitniť komunikáciu v práci. Dokáže uvoľniť atmosféru a priniesť viac ľahkosti do rozhovorov medzi kolegami či s pacientami. Humor prináša väčší pocit dôvery, odbúrava strach a obavy z hospitalizácie, liečebného procesu a rôznych výkonov spojených s liečbou.

Seminár vedú zdravotní klauni. Špecializujú sa na tému „humor ako komunikačný nástroj“. Účastníkom vysvetlia princípy humoru aj typy humoru. Rozoberú aj to, ako je vnímaný v jednotlivých vývinových fázach človeka. Lektori dajú tipy, ako nabúrať rutinu v práci pomocou žartov. Využijú aj klaunovské žonglovanie a jednoduché kúzla. Nové zážitky a hra majú v živote dôležitú rolu a sú zdrojom inšpirácie.

Workshop: V koži seniorov

Ocitnúť sa v koži druhého  – to vám zmení pohľad na to, ako ste ho dovtedy vnímali. Vďaka zážitkovému workshopu sa stanete na pár hodín seniormi. Vlastná skúsenosť dokáže prehĺbiť empatiu a zlepšiť komunikáciu. Workshop je určený najmä pre personál zariadení pre seniorov.

Workshop je interaktívny a pre menšie skupiny. To umožní lektorom individuálny prístup a dostatok času, aby sa účastníci mohli zapojiť do všetkých aktivít. Vyskúšajú si napríklad, aké je to horšie vidieť pomocou klapiek na oči. Vďaka slúchadlám spoznajú život so slabnúcim sluchom. Pocítia, aký má vplyv na bežné činnosti, keď sa nedokážu normálne hýbať. Lektori im priblížia aj znaky ochorení, ktoré sa spájajú so seniorskym vekom. 

Zamestnanci zariadení tak môžu zažiť stav, keď sú odkázaní na pomoc iného človeka, keď nedokážu urobiť to, na čo sú bežne zvyknutí - napríklad najesť sa bez pomoci, ísť na toaletu, sadnúť si, kam chcú... Vďaka osobnej skúsenosti spoznajú, čo je pre nich v ťažkých situáciách príjemné a nápomocné. Detaily môžu zmeniť veľa a práve aj vďaka nim sa môžu seniori cítiť oveľa lepšie. Súčasťou workshopu je aj klauniáda, ktorou personálu ukážeme, ako sú pre starších ľudí dôležité návštevy klaunov.

abaton-monitoring