Ochrana osobných údajov

Od 25. mája 2018 platí nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov, tiež známej pod skratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation). Tu nájdete všetky potrebné informácie o spôsoboch ako s Vašimi osobnými údajmi narába ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Chceme byť s vami v kontakte! K vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.

abaton-monitoring