Časté otázky

Mám problém dostať sa do svojho Darcovského konta. Čo môžem spraviť?

Skontrolujte, prosím, či ste správne zadali údaje do vyhradených políčok. Niekedy sa môže zdať, že vo vašom 15-miestnom kóde sa nachádza veľké písmeno I (Ivan), no v skutočnosti ide o malé písmeno l (lavička). Prípadne rímska číslica jeden (I) v skutočnosti predstavuje malé písmeno l (lavička). 

Ak nemáte prístup k svojim prihlasovacím údajom alebo máte akékoľvek problémy s prihlasovaním, napíšte nám, prosím, na info[at]cervenynos.sk.

Na aký účet Vám môžem posielať dary?

Vaše dary môžete posielať bankovým prevodom na číslo účtu:
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2886 2684
SWIFT/BIC: TATRSKBX  Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: vyplňte v prípade, ak ste už dostali listovú zásielku.

Môžete taktiež využiť rýchlejší spôsob, a to cez našu darovaciu stránku.

Sú klauni dobrovoľníci? 

Väčšina klaunov a klauniek, ktorí pracujú pod hlavičkou o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, sú profesionálni umelci a umelkyne s dramatickým vzdelaním. Musia absolvovať množstvo národných a medzinárodných školení a workshopov v umeleckej a medicínskej oblasti.

Návštevy klaunov v nemocniciach sú pravidelné, pričom realizujeme viac ako 200 návštev po celom Slovensku. Aby sme dlhodobo udržali tento projekt v takom rozsahu a frekvencii na kvalitnej a profesionálnej úrovni, bolo by veľmi ťažké, keby fungoval na základe dobrovoľníckej činnosti. Finančné ohodnotenie však neplní v tomto prípade zárobkovú úlohu, ale zabezpečuje kontinuálnosť, pravidelnosť a profesionalitu projektu.

Chcem sa stať zdravotným klaunom. Aké sú podmienky?

Veľmi nás teší, že sa chcete pridať do našej červenonosej rodiny a tak prinášať deťom a seniorom úsmev na tvár. Sledujte, prosím, našu webovú stránku a sociálne média, kde umelecký riaditeľ vypisuje výberové konanie. Po jeho vypísaní uchádzači môžu svoje životopisy s motivačným listom posielať na administrativa@cervenynos.sk. Podmienkou je vek nad 23 rokov, dobrý zdravotný stav, vľúdny vzťah k ľuďom a umelecké nadanie. Prečítajte si viac.

abaton-monitoring