Klub priateľov Červeného nosa

Aj vy ste súčasťou Červeného nosa

Členom sa stáva každý, kto jednorazovo alebo pravidelne posiela finančný dar, prípadne nás podporuje nefinančne (dobrovoľníctvom).

Všetci členovia Klubu sú pravidelne informovaní o aktivitách združenia a zdravotných klaunov, ktoré podporujú, prostredníctvom listovej zásielky a/alebo emailom.

Ďakujeme, že spolu s nami tvoríte poslanie prinášať smiech a radosť deťom do nemocníc po celom Slovensku.

Časté otázky

Mám ako člen Klubu nejaké povinnosti?

Nie, členom Klubu nevznikajú žiadne záväzky a povinnosti a nemajú hlasovacie právo.

Môžem ukončiť svoje členstvo?

Áno, členstvo v Klube je možné ukončiť na žiadosť člena. Žiadosť môže byť zaslaná písomne, e-mailom, telefonicky i osobne. Kontakty nájdete v sekcii O Nás. Zrušením členstva už nebude darca naďalej informovaný o aktivitách organizácie ČERVENÝ NOS. 

Môžem presunúť svoje členstvo na iného rodinného príslušníka?

Ak už viac nechcete alebo nemôžete byť naďalej naším darcom, môžete svoje členstvo “presunúť” na svojho rodinného príslušníka alebo priateľa. Žiadosť môže byť zaslaná písomne, e-mailom, telefonicky i osobne. Tu nájdete kontakty.​​​​​​​

A čo moje súkromie?

Spracovanie osobných údajov darcov sa riadi podľa aktuálnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Všetky dokumenty s tým súvisiace nájdete tu.

Máte otázky? Kontaktujte nás...

Veronika Kočišová
T: +421 948 205 768
abaton-monitoring