Fidlikára

Foto: Maria Muhl (Candrakova)

Kľúč k srdciam detí

Aj štrngot kľúčov pomáha zdravotným klaunom v špeciálnom predstavení Fidlikára, aby sa priblížili k deťom s autizmom, s mentálnym a kombinovaným zdravotným znevýhodnením. Kľúčom, ktorý otvára brány do ich sveta, je obyčajná túžba venovať druhým pozornosť a trpezlivo ich vnímať.

Skutočný príbeh: Dojatím plakali aj pani učiteľky

Zmyslové vnemy

Zdravotní klauni navštevujú špeciálne školy po celom Slovensku. V triedach sa snažia nájsť spoločný jazyk so žiakmi, ktorí občas vôbec nereagujú na podnety zvonku. Niekedy to môže byť spievanie vlastného mena, zvuk hudobného nástroja alebo spomínané cinkanie kľúčov, ktoré ich inšpirujú, aby vykukli zo svojho sveta. Fidlikára sa sústreďuje najmä na zmyslové vnemy. Jednoduchý príbeh, dotyk látky či objatie prinášajú nové podnety, ktoré môžu byť pre uzavreté deti liečivé. Každé si prežíva predstavenie po svojom a to je v poriadku. Nemusia sa prispôsobiť Fidlikáre, tá sa prispôsobí im.

foto: Katarína Sidová
Foto: Maria Muhl (Candrakova)

Záujem o svet vonku

Hlavná myšlienka vznikla v Holandsku. Program vyvinuli odborníci tak, aby klauni mohli pracovať s každým dieťaťom osobitne a zároveň reagovali na celú skupinu. Vďaka Fidlikáre sa mnohé deti, ktoré nejavili záujem o dianie okolo, zrazu živo zapájajú a na tvári sa im objavil úsmev.

Späť k programom

abaton-monitoring