Naše poslanie

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

profesionálnych zdravotných klaunov
0
profesionálnych zdravotných klaunov
nemocníc pravidelne navštevujeme
0
nemocníc pravidelne navštevujeme
návštev mesačne po celom Slovensku
0
návštev mesačne po celom Slovensku

Naše hodnoty

Autentickosť

Na nič sa nehráme. Správame sa a komunikujeme otvorene, sme úprimní k sebe aj k svojmu okoliu. Naše hodnoty sú našou prirodzenou súčasťou.

Tvorivosť

Tvorivosť je hnacou silou našej misie. Hľadáme dokonalé a originálne riešenia a prostredníctvom klaunského umenia vytvárame nové koncepty, ktoré obohatia spoločnosť.

Profesionalita

Humor berieme vážne. Sme ctižiadostiví a profesionálni. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na sebe, aby sme mohli napĺňať svoje poslanie a dosahovať nové méty. Ostatní môžu od nás očakávať to najlepšie.

Rešpekt

Rešpektujeme potreby a pocity svojho okolia. Uvedomujeme si, že každý človek je jedinečný a ku každému pristupujeme individuálne.

Zodpovednosť

Preberáme zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Plníme si svoje povinnosti a záväzky. Okolie nám dôveruje a môže sa na nás spoľahnúť.

Odvaha

Dokážeme prekonať vlastný strach a zábrany, aby sme mohli pomáhať. Veríme, že sa vďaka odvážnym krokom rozvíjame a rastieme. Chceme inšpirovať ostatných.

Radosť

Prinášame radosť a smiech. Veríme v krásu ľudských emócií. Smejeme sa sami zo seba a vytvárame magické momenty, ktoré umožňujú radostnejší pohľad na svet aj iným.

Naše ciele

Prostredníctvom humoru a klaunského umenia

  • podporiť psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu,
  • deti v nemocnici odpútať od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia,
  • rozhýbať pamäť seniorom a priniesť im potešenie a hlboký emotívny zážitok, ktorý im dodá chuť k citovým prejavom ako aj k väčšej duševnej a fyzickej aktivite,
  • podporiť fantáziu, kreativitu, nadanie, komunikáciu a radosť zo života u detských pacientov, seniorov a ľudí, ktorí to potrebujú. 

O nás

  • Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko. 
  • Zakladateľ združenia - Gary Edwards (1951) prvýkrát navštívil nemocnicu ako klaun v roku 1976. Odvtedy vyučuje a pomáha pri rozvoji projektov zameraných na klaunovanie v nemocniciach po celom svete. 
  • Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a  31 seniorských zariadení po celom Slovensku.
  • ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácií profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Ocenenia

Za naše aktivity sme boli ocenení v decembri 2017 verejnou ochrankyňou ľudských práv. Predsedníčka združenia MUDr. Katarína Šimovičová získala ocenenie Slovenka roka 2018 v kategórii Charita aj Absolútna Slovenka roka 2018. V októbri 2019  získalo združenie ocenenie Senior Friendly za svoje dlhoročné aktivity so seniormi. Umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák  bol za rok 2019 nominovaný na Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia.

abaton-monitoring