Naše poslanie

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

profesionálnych zdravotných klaunov
62
profesionálnych zdravotných klaunov
nemocníc pravidelne navštevujeme
54
nemocníc pravidelne navštevujeme
návštev mesačne po celom Slovensku
200
návštev mesačne po celom Slovensku

Naše hodnoty

Autentickosť

Na nič sa nehráme. Správame sa a komunikujeme otvorene, sme úprimní k sebe aj k svojmu okoliu. Naše hodnoty sú našou prirodzenou súčasťou.

Tvorivosť

Tvorivosť je hnacou silou našej misie. Hľadáme dokonalé a originálne riešenia a prostredníctvom klaunského umenia vytvárame nové koncepty, ktoré obohatia spoločnosť.

Profesionalita

Humor berieme vážne. Sme ctižiadostiví a profesionálni. Neustále sa vzdelávame a pracujeme na sebe, aby sme mohli napĺňať svoje poslanie a dosahovať nové méty. Ostatní môžu od nás očakávať to najlepšie.

Rešpekt

Rešpektujeme potreby a pocity svojho okolia. Uvedomujeme si, že každý človek je jedinečný a ku každému pristupujeme individuálne.

Zodpovednosť

Preberáme zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Plníme si svoje povinnosti a záväzky. Okolie nám dôveruje a môže sa na nás spoľahnúť.

Odvaha

Dokážeme prekonať vlastný strach a zábrany, aby sme mohli pomáhať. Veríme, že sa vďaka odvážnym krokom rozvíjame a rastieme. Chceme inšpirovať ostatných.

Radosť

Prinášame radosť a smiech. Veríme v krásu ľudských emócií. Smejeme sa sami zo seba a vytvárame magické momenty, ktoré umožňujú radostnejší pohľad na svet aj iným.

Naše ciele

Prostredníctvom humoru a klaunského umenia

  • podporiť psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu,
  • deti v nemocnici odpútať od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia,
  • rozhýbať pamäť seniorom a priniesť im potešenie a hlboký emotívny zážitok, ktorý im dodá chuť k citovým prejavom ako aj k väčšej duševnej a fyzickej aktivite,
  • podporiť fantáziu, kreativitu, nadanie, komunikáciu a radosť zo života u detských pacientov, seniorov a ľudí, ktorí to potrebujú. 

O nás

  • Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko. 
  • Zakladateľ združenia - Gary Edwards (1951) prvýkrát navštívil nemocnicu ako klaun v roku 1976. Odvtedy vyučuje a pomáha pri rozvoji projektov zameraných na klaunovanie v nemocniciach po celom svete. 
  • Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a  31 seniorských zariadení po celom Slovensku.
  • ČERVENÝ NOS Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorá zastrešuje 11 organizácií profesionálnych zdravotných klaunov z rôznych krajín.

Ocenenia

Za naše aktivity sme boli ocenení v decembri 2017 verejnou ochrankyňou ľudských práv. Predsedníčka združenia MUDr. Katarína Šimovičová získala ocenenie Slovenka roka 2018 v kategórii Charita aj Absolútna Slovenka roka 2018. V októbri 2019  získalo združenie ocenenie Senior Friendly za svoje dlhoročné aktivity so seniormi. Umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák  bol za rok 2019 nominovaný na Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia.