Emergency Smile

Smiech je jazyk, ktorému rozumieme všetci – bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádzame, akú máme farbu pleti či národnosť. Aj preto vznikol medzinárodný program Emergency Smile, ktorý prináša humor ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových životných situáciách spôsobených napríklad vojnou, prírodnou katastrofou či extrémnou chudobou.  

„Ľudia, ktorých sme stretli, prežili traumy zo zážitkov z vojny, straty domovov a blízkych, straty akejkoľvek istoty a nádeje na  budúcnosť. A to je skutočne vidieť aj cítiť. Hlavne na začiatku nášho vzájomného stretnutia. Napriek tomu úvodnému napätiu je úžasné, ako dobre a rýchlo funguje cesta zblíženia a uvoľnenia cez humor,“ povedal o misii na Ukrajine Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ Červeného nosa.

Keď sa spoja klaunské nosy z rôznych krajín

Medzinárodný tím zdravotných klaunov absolvuje pred každou misiou intenzívny výcvik. Slovenskí zdravotní klauni už pomáhali rodinám v Sierra Leone, Kamerune, Jordánsku, Grécku, Ukrajine, Grécku či Kirgistane. Program Emergency Smile vytvorila v roku 2013 medzinárodná organizácia Red Noses International a doteraz vedie a zastrešuje organizačne aj finančne misie do rôznych krajín sveta. Na misiách spolupracujeme s ďalšími organizáciami poskytujúcimi humanitárnu pomoc, ako napríklad Červený kríž alebo Lekári bez hraníc.

„Stretli sme utečencov, ale aj obete bombových útokov. V niektorých oblastiach bol problém chudoba. Vidíte ľudí s odťatými rukami a smútkom v očiach. Zdalo sa mi, že každý mal svoj príbeh a vážny dôvod na smútok. O to cennejší a o to oslobodzujúcejší bol každý jeden úsmev, smiech či chichot, ktorý zaznel," podelila sa o svoje dojmy z misií v Jordánsku a Sierra Leone zdravotná klaunka Tímea Till.

Znovu objaviť dôvod na radosť

Ľudia, ktorí sa ocitli v kríze, potrebujú špeciálnu starostlivosť. Pochopiteľne je na prvom mieste poskytnutie zdravotnej a materiálnej pomoci, no často sa zabúda na ich mentálne zdravie, emócie a obrovskú traumu, ktorou si prešli. Zdravotní klauni pomáhajú týmto ľuďom opäť sa prepojiť so svojimi emóciami. Snažia sa presmerovať ich pozornosť na pozitívne podnety a pomôcť im znovu objaviť dôvody na radosť, ale aj nádej, že zajtrajšok môže byť lepší.

„Je mi blízke stretávať ľudí, ktorí sú z iných kútov sveta, s ktorými sa odlišujeme a nájsť presne to, v čom sme vlastne úplne rovnakí a v čom si rozumieme. Keďže často nemáme spoločný jazyk, takže je treba objaviť nové prostriedky ako môžme pracovať, ako môžme komunikovať, ako môžme spoločne humor objaviť a zdieľať s naším novým publikom,“ povedala o misii v Kirgizsku zdravotná klaunka Gabriela Rajniaková.

abaton-monitoring