Aby bol domov dôchodcov veselým miestom

Zdravotní klauni sú známi najmä z nemocníc, kde prinášajú smiech chorým deťom. Nie každý vie, že klauni pravidelne navštevujú aj zariadenia pre seniorov a domovy dôchodcov. Práve pre seniorov má humor a ľudský kontakt nesmierne veľký význam.


Aj seniori sa chcú radovať zo života

Život seniorov sa nekončí tým, že sa dostanú do domova dôchodcov. V týchto zariadeniach často žijú celé roky. Aj oni, prirodzene, túžia po veselých chvíľach plných humoru, smiechu a dobrej nálady. Zdravotní klauni ich navštevujú pravidelne a vždy prinesú témy, ktoré by ich pobavili, vyvolali príjemné spomienky a úsmev na tvári.

„Snažíme sa seniorom prinášať rôzne témy, s ktorými sa už dnes nestretávajú. Na jednej návšteve sme prišli za pani Helenou s tým, že ju dnes vezmeme na Kriváň. Vybrali sme veľký obraz Kriváňa a spolu sme spievali „Hej, pod Kriváňom, tak je krásny svet!“ Pani Helena sa schuti smiala," - Eva Okoličániová, zdravotná klaunka a koordinátorka programu Smiech nepozná vek

Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne vyškolení na túto prácu. Poznajú znaky a úskalia diagnóz často sa vyskytujúcich v tomto veku. Súčasťou klaunskej návštevy v domove dôchodcov či nemocnice je hudba, spev, ale aj nenásilný tréning pamäti či jemnej motoriky. Klauni pristupujú ku každému seniorovi s úctou a empaticky.

Zdravotní klauni pomáhajú seniorom už 10 rokov

Program „Smiech nepozná vek“ funguje na Slovensku od roku 2011. Zdravotní klauni prichádzajú rozveseliť seniorov v zariadeniach a nemocniciach po celom Slovensku. V súvislosti s opatreniami, ktoré priniesla v roku 2020 pandémia ochorenia Covid-19, sme našli nové cesty, ako rozveseľovať seniorov aj na diaľku cez video-hovory. 

„Návšteva zdravotných klaunov seniorov osvieži, prinesie im do bežného dňa humor, hudbu, spomienky. Keď má človek nadhľad a zachová si zmysel pre humor, ľahšie prekonáva rôzne životné úskalia. Smiech má zmysel v každom veku," hovorí Eva Okoličániová, zdravotná klaunka a koordinátorka programu Smiech nepozná vek.

Priaznivé účinky humoru na život seniorov potvrdila štúdia, ktorú viedla Dr. Pia Kontos z Toronto Rehabilitation Institute. Výsledky dokázali, že návštevy zdravotných klaunov znižujú nepokoj a zvyšujú kvalitu života geriatrických pacientov s demenciou.

abaton-monitoring