Za 20 rokov zrealizovali zdravotní klauni vyše 32 000 klauniád

11.apríla 2024

Svoje 20. narodeniny oslávilo o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors klaunovaním v uliciach a verejnou výzvou zdravotných klaunov, v ktorej vyzvali ľudí, aby urobili radosť niekomu vo svojom okolí. Od začiatku svojho pôsobenia zrealizovali profesionálni zdravotní klauni dokopy vyše 32 000 klauniád pre deti aj dospelých v zariadeniach po celom Slovensku. 

Pri príležitosti 20. výročia sa v NÚDCH uskutočnila špeciálna klaunská návšteva, ktorej súčasťou bol aj Gary A. Edwards, zakladateľ nášho združenia. Práve v tejto nemocnici pred 20 rokmi urobil Gary historicky prvú návštevu ako zdravotný klaun doktor Pytlík. Klaunský nos na nose mu nemohol chýbať ani teraz, aby priniesol radosť malým pacientom. Gary spoločne s Pavel Mihaľákom, umeleckým riaditeľom, navštívili aj doktorku Danielu Sejnovú, ktorá pred 20 rokmi dala prvý impulz na založenie Červeného nosa a tiež doktorku Alexandru Kolenovú, prednostku Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH. Práve toto oddelenie bolo prvé, ktoré začali zdravotní klauni pred 20. rokmi navštevovať.

Takto zhodnotil svoju klaunskú návštevu Gary A. Edwards: „Bolo veľmi príjemné zažiť znova klaunovanie v detskej nemocnici, kde sa začal písať úspešný príbeh Červeného nosa.“

Prvá klauniáda

V roku 2003 pozvala MUDr. Daniela Sejnová Američana žijúceho v Čechách Garyho A. Edwardsa, aby rozbehol klaunské návštevy na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (dnešný NÚDCH) na bratislavských Kramároch, kde vtedy pôsobila ako primárka. Následne 7. apríla 2004 bolo založené občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pričom návštevy realizovali v úvode 4 zdravotní klauni, ktorých spoločne vybrali. 

Sprvu pôsobili zdravotní klauni hlavne vo vtedajšej DFNsP v Bratislave. „Je to nemocnica, v ktorej naše združenie dostalo pred 20 rokmi možnosť začať svoje klaunské návštevy a dodnes ide o nášho najväčšieho partnera, pričom tu realizujeme približne štvrtinu všetkých našich klauniád,“ hovorí výkonný riaditeľ OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors Milan Šagát a dodáva: „Je to  pre nás dôležitý partner aj z hľadiska uvádzania nových programov pre detských pacientov, keďže práve na pôde NÚDCH dostávame priestor na ich testovanie a rozvoj, čo si veľmi ceníme.“ 

Ako rástol NOS - naša história

50 klauniád mesačne v NÚDCH

Vzájomnú spoluprácu ocenil aj riaditeľ NÚDCH MUDr. Peter Bartoň: ,,Veľmi si vážime prácu klaunov OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorí každý mesiac v našej nemocnici realizujú viac 50 klauniád, čo je ročne viac ako 600 návštev,  počas ktorých rozveselia tisícky chorých detí, ich rodičov aj personál nemocnice. Práve naša nemocnica sa pred viac ako 20 rokmi stala miestom historicky prvej klaunskej návštevy na Slovensku, ktorá trvala neuveriteľných 7 hodín, počas ktorých Gary Edwards, zakladateľ organizácie, úplne sám rozveselil stovky chorých detí.  S úsmevom na tvári ide všetko ľahšie, presviedčame sa o tom už 20 rokov, počas ktorých  klauni prinášajú úsmev a pohodu našim pacientom aj zdravotníkom,“ povedal MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval všetkým klaunom OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors za všetko,  čo robia pre ich pacientov. 

Vyše 70-členný klaunský tím pôsobí na celom Slovensku

V roku 2006 bol klaunský tím rozšírený o nových členov aj v regiónoch Žiliny a Banskej Bystrice, kde začali pravidelné návštevy detských oddelení. V roku 2008 k nim pribudli nemocnice na východe Slovenska. 

Po 20 rokoch má združenie vyše 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc, čo znamená vyše 80 detských oddelení, ale navštevujú aj  dospelých pacientov a seniorov. Mesačne urobia približne 230 zdravotných klauniád - vrátane pravidelných návštev na detských oddeleniach aj špeciálnych programov. Od začiatku svojho pôsobenia zrealizovali profesionálni zdravotní klauni už viac ako 32 000 klauniád pre deti aj dospelých v zariadeniach po celom Slovensku. 

Pomáhame vďaka vašej pomoci

Na rok 2024 máme pripravených viacero výnimočných aktivít a spoluprác. Červený nos sa stal charitatívnym partnerom štafetového behu Od Tatier k Dunaju a postaví aj vlastný bežecký tím. Zdravotní klauni budú súčasťou niekoľkých umeleckých festivalov, vrátane festivalu humoru Kremnické Gagy. Zrealizujú navyše práve 20 klaunských návštev v seniorských zariadeniach, ktoré nenavštevujú pravidelne. 

„Najväčšie prekvapenie pripravujeme na posledné mesiace v roku – prinesieme nový program, ktorý spríjemní pobyt detí v nemocniciach,“ naznačil umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák. 

K 20. narodeninám sme pripravili spolu s produkčnou agentúrou Protos Productions a režisérom Jonášom Karáskom aj nový spot, ktorý je plný radosti a smiechu a výborne vystihuje poslanie zdravotných. Ďakujeme aj TV JOJ, ktorá bezplatne poskytla svoje ateliéry na natáčanie.

Združenie by nemohlo napĺňať svoju misiu - prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú - bez podpory od darcov a partnerov. Ďakujeme!

Prispieť a darovať smiech

abaton-monitoring