Ako rástol NOS :) od vzniku až po dnes

V roku 2003 pozvala MUDr. Daniela Sejnová Američana žijúceho v Čechách Garyho A. Edwardsa, aby rozbehol klaunské návštevy na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (dnešný NÚDCH) na bratislavských Kramároch, kde vtedy pôsobila ako primárka. 7. apríla 2004 bolo založené občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pričom návštevy realizovali v úvode 4 zdravotní klauni, ktorých spoločne vybrali. 

Pribúdali klauni aj programy

V roku 2009 bol na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave uvedený prvý špeciálny program - Cirkus Paciento. Hospitalizované deti si počas týždňového programu, môžu vyskúšať úlohu zdravotných klaunov a spolu s tými profesionálnymi nacvičujú rôzne klaunské čísla, s ktorými sa na záver týždňa predvedú publiku. Cieľom programu je motivovať deti, vzbudiť v nich chuť niečo dosiahnuť a teda aj chuť k životu. Cirkus Paciento sa v súčasnosti koná obvykle 10-krát do roka v rôznych zdravotníckych zariadeniach - nielen na detských onkologických a psychiatrických oddeleniach, ale aj v 3 liečebných domoch. 

Postupne pribúdajú aj ďalšie špeciálne programy - v roku 2010 sú to pravidelné návštevy seniorov v DSS a na geriatrických oddeleniach, ale aj program Prezuvky máme určený ťažko  chorým deťom v domácej intenzívnej a paliatívnej starostlivosti. Červený nos má vtedy v tíme už 35 zdravotných klaunov.

V roku 2011 má klaunský tím už 41 členov a do portfólia pribúda program Kôš plný humoru, s ktorým raz do roka zdravotní klauni navštevujú dospelých onkologických pacientov.

Od roku 2013 rozveseľujú klauni deti nielen na lôžkach, ale aj v čakárňach pred odbornými

detskými ambulanciami  DFNsP v Bratislave, postupne pribudli ambulantné návštevy v DFNsP v Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a Košiciach. 

V roku 2013 bol zahájený aj populárny program N.O.S. – Na operačnú sálu. Program je určený deťom čakajúcim na operačný zákrok, ako aj ich rodičom. Zdravotný klaun sa venuje každému dieťaťu individuálne a svojimi klaunskými zručnosťami a empatickým prístupom dokáže deti aj ich rodičov preladiť na pozitívnejšiu vlnu, čím im pomôže skrátiť čas čakania, ale hlavne prežívanie ťažkých chvíľ. Cieľom je malých pacientov odpútať od bolesti, úzkosti a svojím humorom navodiť psychickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná. Vo chvíli, keď deti zostávajú na sále, klauni sa venujú ich rodičom a blízkym. V súčasnosti odprevádza zdravotný klaun deti na operáciu vo všetkých 3 detských nemocniciach.

V rovnakom roku klauni po prvýkrát vyrážajú s programom Fidlikára do špeciálnych škôl za deťmi s ťažkým a kombinovaným postihnutím. 

V roku 2017 začali klauni pravidelne navštevovať ženské oddelenie psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku, tieto návštevy prerušila pandémia, od minulého roka navštevujú psychiatrické oddelenie Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave.

V roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil trojdňový program pre seniorov Varieté.

Obdobie pandémie načas obmedzil náš kontakt s pacientmi, postupne sa však zdravotní klauni do nemocníc dostali znova – prostredníctvom online klauniád, klaunovaním pred nemocnicami počas triáží a po niekoľkých mesiacoch dodržiavajúc prísne hygienické opatreniach (v ktorých sú klauni školení už pred prvou návštevou nemocnice) aj osobne na oddelenia. Nemocnice si totiž uvedomovali význam psychickej podpory a klaunských návštev práve v tomto náročnom období. Zdravotní klauni boli najmä v roku 2021 významnou podporou v očkovacích centrách pre deti či dospelých.

Humor berieme vážne

Nároky na zdravotných klaunov a ich profesionalitu sú hneď od začiatku vysoké. Výberové konanie na zdravotných klaunov prebieha formou umeleckého workshopu, ktorý má 3-4 kolá. Počas nich sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti a pracujú na klaunskom charaktere. Profesionálnym zdravotným klaunom sa môže stať každý, kto splní podmienky a úspešne prejde všetkými kolami výberového workshopu. Počas neho by mal pochopiť podstatu klauna, naučiť sa pracovať s jeho charakterom a ukázať, že sa neberie príliš vážne a je dostatočne odolný voči stresu. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi združenia. Na poslednom kole workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. 

Nevyhnutnou súčasťou na zvládnutie tejto náročnej misie je aj vzdelávanie a práca na sebe samom. Klaunovanie je postavené na improvizácii, tá však vyžaduje pevné základy, ktoré si profesionálni zdravotní klauni dokážu vybudovať vzdelávaním, tréningami a skúsenosťami. Zdravotní klauni majú počas pôsobenia v organizácii veľký priestor na rozvoj v umeleckej aj v iných oblastiach a združenie im zabezpečuje komplexný vzdelávací program zavŕšený medzinárodným certifikátom profesionálneho zdravotného klauna. Aktuálne má združenie približne 40 certifikovaných profesionálnych zdravotných klaunov. Súčasťou vzdelávania sú okrem iného aj workshopy v Medzinárodnej škole humoru vo Viedni s najlepšími lektormi klaunského umenia z celého sveta.

 

abaton-monitoring