V roku 2022 sme zrealizovali 2 514 klauniád

20.januára 2023

V roku 2022 zrealizovali  zdravotní klauni a klaunky z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors spolu 2 514 klauniád, čo je od vypuknutia koronakrízy zatiaľ najvyšší počet. Z celkového počtu klauniád bolo len 23 online formou, ostatné boli osobné návštevy pacientov a klientov DSS, či špeciálne programy. Zdravotní klauni nechýbali po vypuknutí vojny ani na  slovensko-ukrajinských hraniciach a v súčasnosti navštevujú čakárne ambulancií pre ukrajinské rodiny.

„Aj v uplynulom roku sa ukázalo, že láskavý humor, ktorý prinášajú naše profesionálne zdravotné klaunky a klauni, môže pomôcť aj v tých najťažších chvíľach. V roku 2022 bolo takých chvíľ viac než dosť,” hovorí výkonný riaditeľ Červeného nosa Milan Šagát. „Náročné a vyčerpávajúce pandemické obdobie vystriedala vojna a spoločnosť sa rozdelila ešte výraznejšie. O to viac sme cítili dôležitosť našej misie - prinášať radosť, smiech i úľavu tým, ktorí to práve potrebujú. Či ide o choré deti v nemocniciach a dlhodobej domácej starostlivosti, seniorov v seniorských zariadeniach, zdravotnícky personál, ale aj ľudí, ktorých vyhnala z ich domovov vojna. Všetko sa nám podarilo vďaka láskavej podpore našich darcov a partnerov.”

Zistite viac v záverečnej správe

Návštevy chorých detí doma

Prichádzajú k chorým deťom do nemocnice aj domov

Počas celého roka sa viac ako 60-člennému tímu zdravotných klaunov podarilo zrealizovať 1 908 pravidelných zdravotných klauniád - pod tento hlavný program združenia patria návštevy na detských oddeleniach nemocníc (aktuálne navštevujú klauni z Červeného nosa vyše 50 nemocníc, čo predstavuje takmer všetky nemocnice, kde sa nachádza detské oddelenie) aj v čakárňach ambulancií odborných lekárov. 

Zdravotní klauni odprevádzali v programe N.O.S.- Na Operačnú Sálu deti vo všetkých troch detských nemocniciach, dokopy to bolo 222 dopoludní. 

Povzbudiť potrebovali aj deti vo vakcinačných centrách, kde klauni v prvých mesiacoch roka 2023 klaunovali 30-krát.

Foto: Katarína Bezáková (Varga)
Foto: Veronika Kočišová

S týždňovým programom Cirkus Paciento zavítali za dlhodobo hospitalizovanými deťmi na 6 detských nemocničných oddelení a cirkusové šapitó postavili v 3 detských liečebniach. Spolu to predstavuje až 48 cirkusových dní, ktoré mali deti naplnené zážitkami a trénovaním nových zručností v spolupráci so zdravotnými klaunmi.

V minulom roku zdravotní klauni obuli prezuvky 35-krát pri návštevách domácností s dlhodobo chorými deťmi v intenzívnej domácej starostlivosti. Stalo sa tak v programe Prezuvky máme.

V roku 2022 sa po pandemickej prestávke podarilo 37-krát doviesť do špeciálnych škôl Fidlikáru - interaktívny hudobný program určený deťom s mentálnym alebo kombinovaným znevýhodnením.

Smiech nepozná vek

Profesionálni zdravotní klauni, ktorí sú vyškolení na prácu so seniormi, zrealizovali minulý rok spolu 183 návštev v 31 seniorských zariadeniach.  V programe Smiech nepozná vek pritom okrem 11 online klauniád boli všetky návštevy osobné. 

Po 3 rokoch navštívili aj dospelých onkologických pacientov v 6 nemocniciach v rôznych regiónoch Slovenska. 

Pre zdravotnícky personál je určený seminár Humor v zdravotníctve, na ktorom naši lektori - skúsení zdravotní klauni, predstavujú možnosti, ako používať  humor v komunikácii s pacientmi. V minulom roku sme sa opäť mohli vrátiť k organizovaniu týchto seminárov, ktorých sa nám podarilo urobiť 5.

Foto: Ján Štovka
Foto: Ján Štovka

Rozšírenie programov aj tímu

Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tam, kde je to potrebné. Preto sa naši zdravotní klauni vydali hneď v prvé dni od vypuknutia vojny na slovensko-ukrajinské hranice, aby aspoň na chvíľu pomohli ľuďom, ktorým sa životy z večera do rána zmenili na boj o holý život. Neskôr ich navštevovali v utečeneckých táboroch. Od októbra začali spríjemňovať čakanie deťom i dospelým v čakárňach ambulancií určených pre ukrajinské rodiny.

„Dobrou správou je, že tím zdravotných klaunov sa v roku 2022 podarilo rozšíriť o ďalších 4 členov, ktorí prešli náročným výberovým procesom. Koncom roka bolo zahájené ďalšie výberové konanie zdravotných klaunov, ktoré bude uzavreté v blízkej dobe.

V apríli 2022 spustil Červený nos pri príležitosti svojich 18. narodenín podcast s názvom PODNOSKA, do ktorého si dvojica moderátorov Katarína Baranová a Jakub Ružička pozývajú zaujímavých hostí z rôznych oblastí.

Aký bude rok 2023 v Červenom nose

V tomto roku sa chceme v počte klauniád znova vrátiť na úroveň spred pandémie. Naďalej budeme zvyšovať kvalitu a podporovať vzdelávanie zdravotných klaunov. Očakávame, že do konca roku 2023 bude mať združenie už 40 medzinárodne certifikovaných zdravotných klaunov. 

Spolu s ďalšími 10 partnerskými organizáciami združenými pod medzinárodnou organizáciou Red Noses International sme koncom predošlého roka pristúpili k prijatiu Bezpečnostnej politiky ochrany detí a zraniteľných osôb a v tomto roku budeme pokračovať v jej implementácii. Túto tému považujeme za veľmi dôležitú a budeme jej venovať potrebnú pozornosť.

Do roku 2023 vstupuje Červený nos s vynoveným logom, ktorého súčasťou je aj claim Kde je smiech, tam je nádej. „Presne to vystihuje našu misiu,” hovorí umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák. „Veríme v silu humoru, ktorý pomáha a prináša nádej tým, ktorí to potrebujú, ale taktiež dokáže spájať ľudí. Uvedomujeme si, ako veľmi sa celá naša spoločnosť potrebuje spájať a prekonať roztrieštenosť, konflikty a zlo medzi ľuďmi. My k tomu chceme našou misiou, ale aj postojom, naďalej prispievať.”

Foto: Petra Bošanská
abaton-monitoring