Pod cirkusovým stanom sa z pacientov stali hviezdy

24.júna 2021

Do liečebne prichádza cirkus

Je júnová nedeľa a deti v liečebnom ústave Marína si všimnú, že vonku za deje niečo zvláštne. Všetko to začalo príchodom bielej dodávky. Dvere auta sa otvorili a von vykuklo niekoľko červených nosov. Ich majitelia, zdravotní klauni, majú nielen klaunské nosy, ale aj páry silných rúk a preto z dodávky vyberajú dlhé, drevené stĺpy, široké plachty a škatule s rekvizitami. Priamo v areáli narastie farebný cirkusový stan.

Na druhý deň prídu zdravotní klauni medzi pacientov, aby všetkých pozvali do cirkusového stanu. Počas najbližších 5 dní sa môžu deti učiť rôzne cirkusové triky, ako napríklad žonglovanie, točenie taniermi, hádzanie kruhmi, či vyhadzovanie diabola. To všetko pod vedením klaunských učiteľov. Na záver sa koná cirkusová show, na ktorej mladí nádejní cirkusanti prevedú svoje číslo a užijú si svoj potlesk. Nie je dôležité podať dokonalý výkon, ale riadiť sa heslom: Keď to nevzdáme, tak sa to podarí!

Každé z detí sa môže stať cirkusantom

Do liečebného ústavu Marína prichádzajú na liečenie deti s rôznymi diagnózami. Niektorým pri pohybe pomáha vozík, barle alebo ortopedické pomôcky. Sú tu deti, ktoré sa s hendikepom narodili a aj deti, ktorým problémy privodilo zranenie či ochorenie. Nech už sú malí pacienti v Maríne na liečení s akoukoľvek diagnózou, jedno je isté - všetci sa môžu stať hviezdami.

Zdravotní klauni prispôsobia cirkusové čísla tak, aby vyhovovali individuálnym potrebám každého dieťaťa a zároveň ich nenásilne podporili v rehabilitácii. Postaviť sa z vozíka, hoci len na pár minút počas predvádzania cirkusového triku, môže byť pre pacienta dôležitý moment. Zdravotní klauni sú počas trvania programu v úzkom kontakte s personálom liečebne.

„Najkrajšie je, že deti vidíme veselé. V tých chvíľach ako keby nijaký problém, nijaká choroba ani neexistovali," - povedala mama jedného z detských účastníkov Cirkusu Pacient

Stretnúť sa v cirkusovom stane

Program Cirkus Paciento prinášame do nemocníc a liečební po celom Slovensku už 12 rokov. Tradične navštevujeme deti v kúpeľnej liečbe, ale aj pacientov na detských onkologických a psychiatrických oddeleniach. Minulý rok bol však iný a kvôli pandémii a zákazu návštev sa aj tento program presunul do online priestoru. Ak si myslíte, že učiť sa cirkusové triky online je nemožné, presvedčte sa na vlastné oči. O to viac si vážime, že tento rok sme sa mohli stretnúť pod cirkusovým stanom naživo.

„Veľmi sa tešíme, že môžeme byť opäť v Kováčovej s deťmi a celý týždeň trénovať spoločne nové zručnosti. To online priestor nenahradí. Cítili sme u detí aj u rodičov veľký hlad po naozajstných radostných zážitkoch. Mali sme úžasné deti, úžasné vystúpenia, rodičia sa zapájali, personál bol povzbudzovať, takže aj pre nás cirkusantov je to veľký zážitok - opäť môcť byť spolu, postaviť cirkusový stan a užiť si týždeň plný nových talentov," - povedala zdravotná klaunka a koordinátorka Cirkusu Paciento, Gabriela Rajniaková.

Ochrana osobných údajov

AKTIVOVAŤ VIDEO
abaton-monitoring