Vaše príbehy so zdravotnými klaunmi

Podeľte sa o váš zážitok

Ochrana osobných údajov

Uvedené materiály (textové a obrazové) a osobné údaje (krstné meno, emailová adresa) budú spracované a zverejňované výlučne za účelom propagácie občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors a členských organizácií medzinárodnej siete Red Noses International v rámci EÚ (najmä, ale nielen na internetovej stránke občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, na tlačovinách, v propagačných materiáloch, sociálnych sieťach a podobne).

Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors je oprávnené obrazové snímky a vyššie uvedené osobné údaje (krstné meno, emailová adresa) poskytnúť inej fyzickej alebo právnickej osobe za účelom zhotovenia a aktualizovania internetovej stránky, propagačných materiálov občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors a členských organizácií medzinárodnej siete Red Noses International v rámci EÚ.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, odvolanie je účinné doručením - kontaktuje info@cervenynos.sk
abaton-monitoring