Aspergerov syndróm – aké problémy prináša?

Tak, ako iné formy autizmu, Aspergerov syndróm je celoživotné vývojové postihnutie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet a nadväzujú vzťahy s druhými.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom vidia, počujú a cítia svet inak, ako iní ľudia. Ak máte Aspergerov syndróm, máte ho na celý život - nie je to choroba a nedá sa „vyliečiť“. Pre ľudí trpiacich Aspergerovým syndrómom je toto postihnutie zásadným aspektom ich identity.

Aspergerový syndróm je samostatná kategória v rámci autistického spektra. Sú isté konkrétne črty, ktoré majú autistickí ľudia spoločné, no môžu ich ovplyvňovať rôznymi spôsobmi. Niektorí ľudia, ktorí trpia Aspergerovým syndrómom, majú tiež psychické, či iné problémy, ktoré si vyžadujú rôzne stupne pomoci a podpory.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom mávajú priemernú, alebo nadpriemernú inteligenciu. Väčšinou nemajú problémy s učením, no môžu sa u nich vyskytnúť špecifické ťažkosti pri učení. Oproti autistickým ľuďom majú menej rečových problémov, no stále pre nich môže byť náročné pochopiť a spracovať reč jazyka.

Ako sa prejavuje Aspergerov syndróm?

Prejavy Aspergerovho syndrómu sú u každého človeka špecifické. No pre určenie diagnózy sa k Aspergerovmu syndrómu viažu tieto vlastnosti – trvalé problémy v sociálnej komunikácii a sociálnych interakciách, používanie obmedzených a opakujúcich sa vzorcov správania, aktivít a záujmov (a to už od skorého detstva), a to do takej miery, že tieto vzorce obmedzujú a oslabujú každodenné fungovanie.

Problémy v komunikácii 

Autistickí ľudia, vrátanie ľudí s Aspergerovým syndrómom, majú ťažkosti s interpretovaním verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Problematické sú pre nich napríklad gestá, či tón hlasu. Mnohí chápu reč doslova. Môže byť pre nich ťažké používať či chápať:

  • výrazy tváre
  • tón hlasu
  • vtipy a sarkazmus
  • neurčitosť / vágnosť
  • abstraktné koncepty

Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú väčšinou dobré rečové schopnosti, no v konverzácii s druhými sa môžu vyskytnúť niektoré ťažkosti – nedokážu pochopiť očakávania druhých, často opakujú vety, ktoré im druhý človek povedal, nedokážu obšírnejšie popísať svoje vlastné záujmy.

Ako komunikovať s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom? Radí liečebná pedagogička Gabriela Rajniaková, ktorá pomáha deťom je aj zdravotná klaunka sestrička Gvendolína Vygumovaná.

„V prvom rade treba počúvať a pozorovať. Ak chcete preniknúť do niekoho sveta, znamená to zaujímať sa o to, čo ich zaujíma. A ľudia s Aspergerovým syndrómom zväčša majú tému či oblasť, ktorá ich zaujíma obzvlášť a o ktorej vám pravdepodobne porozprávajú oveľa viac, než sami viete. Mojou radou je pridať sa k tomu, o čom hovoria, či k tomu, čo robia, lebo vtedy vzniká kontakt a môže začať interakcia."

Pri komunikácii s ľuďmi s Aspergerovým syndrómom pomôže, keď hovoríte jasne, ucelene a dáte im čas, aby porozumeli tomu, čo im hovoríte.

>> Potrebujete sa poradiť s odborníkom? Kontaktujte SPOSA BB - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica. Tel. číslo: +421 911 360 641, e-mail: sposabb@gmail.com. 

Problémy v sociálnej interakcii

Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú často problém „prečítať“ druhých ľudí – je pre nich ťažké spoznať a pochopiť pocity a zámery druhých, ale aj vyjadriť svoje vlastné pocity. Aj preto sa môžu v sociálnom svete strácať.

Môžu:

  • pôsobiť necitlivo
  • vyhľadávať čas osamote, najmä, ak ich kontakty s druhými preťažia
  • necítiť sa dobre s inými ľuďmi
  • správať sa zvláštne alebo istým spôsobom spoločensky nevhodne
  • nadväzovnie priateľstiev je pre nich náročné. Niektorí z nich chcú nadväzovať vzťahy a priateľstvá s druhými, no často netušia, ako na to.

Repetitívne vzorce správania

Ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu vnímať svet ako veľmi nepredvídateľný a chaotický. Upredňostňujú dennú rutinu a sú spokojnejší, keď vedia, čo budú každý deň robiť. Môžu napríklad chcieť cestovať každý deň do práce a z práce tou istou cestou, alebo každý deň raňajkovať to isté jedlo.

V živote týchto ľudí sú dôležité pravidlá. Často majú problém meniť svoje naučené a zaužívané spôsoby. Zmena je pre nich náročná – pomôže však, keď ich na zmenu dopredu pripravíme.

Vzťah k záujmom

Mnohí ľudia s Aspergerovým syndrómom sa intenzívne a veľmi sústredene zaujímajú o isté konkrétne činnosti. Tento záujem často trvá od skorého detstva. Tieto záujmy sa môžu v priebehu času meniť. Môže ísť o čokoľvek – od umenia a hudby až po vlaky či počítače. Môže ísť aj o veľmi netypické záujmy, ako napríklad zbieranie odpadkov. Mnohí smerujú svoje záujmy k štúdiu, práci, dobrovoľníctvu či iným zmysluplným činnostiam. Pre ľudí s Aspergerovým syndrómom sú tieto aktivity často základom ich pocitu spokojnosti a šťastia.

Citlivosť zmyslov

Ľudia s Aspergerovým syndrómom môžu zažívať nadmernú, ale aj podpriemernú citlivosť na zvuky, dotyky, chute, vône, svetlo, farby, telotu a bolesť. Napríklad zvuky, ktoré sú pre iných nenápadné, pre týchto ľudí môžu byť neznesiteľné a príliš hlasné. To spôsobuje u ľudí s Aspergerovým syndrómom úzkosť, či dokonca fyzickú bolesť. Môžu byť tiež fascinovaní svetlom a točiacimi predmetmi.

 

Zdroj článku: http://www.autism.org.uk/
Foto: https://unsplash.com/

abaton-monitoring