Cieľom workshopu je zažiť stav, keď ste odkázaní na pomoc druhých

20.októbra 2020
  • Rozhovory

Kto pracuje so seniormi vie, že empatia a pochopenie sú kľúčové. Červený nos preto ponúka zážitkový workshop pre personál zariadení pre seniorov. Viac porozprávala Eva Okoličániová, ktorá je zdravotnou klaunkou a tiež lektorkou workshopu.


Ako prebieha zážitkový workshop?

E.O.: Na zážitkovom workshope pomocou klapiek na oči, špeciálnych okuliarov, slúchadiel a závaží simulujeme obmedzenia, ktoré najčastejšie patria k vyššiemu veku. Účastníci workshopu si môžu zhruba na dve hodiny na vlastnej koži vyskúšať, aké to je, keď horšie počujú, veľmi slabo vidia a nie sú takí pohybliví ako bežne. Mnohé diagnózy napodobniť nevieme, tak si na začiatku aspoň teoreticky prechádzame základné znaky demencie, Alzheimerovej, Parkinsonovej choroby či reumy spolu s príkladmi z našej práce, ako sa konkrétne môžu prejavovať.

S účastníkmi workshopu potom ideme s nimi na prechádzku, počúvajú hudbu, majú pripravené rôzne aktivity, napríklad si v kruhu hádžu balón a spomedzi rôznych vecí si majú vybrať jednu, ktorá sa im spája s nejakou záľubou či situáciou zo života a ostatným o tom porozprávať... So špeciálnymi pomôckami jedia obed.

Zažijú aj návštevu zdravotných klaunov, ktorí ich navštívia postupne jedného po druhom. Niekoľko minút sa venujú len tomu jednému účastníkovi workshopu. Klauni majú k dispozícii spísané ich záľuby, aby mohla byť návšteva naozaj špeciálna pre každého jedného človeka. Po zložení prostriedkov máme ešte diskusiu, kde účastníci hovoria, ako sa cítili, čo na nich akým spôsobom pôsobilo, ako vnímali klaunskú návštevu.
 

Čo je cieľom workshopu?

E.O.: Aby si účastníci uvedomili, že aj malé detaily majú obrovskú váhu, dokážu zmeniť celú situáciu, náladu a nastavenie staršieho človeka. Napríklad krátka informácia o tom, čo sa bude diať. Vysvetlenie, dotyk niekedy úplne stačia na to, aby človek získal istotu, vnútorne sa upokojil. Veľmi dôležité je tiež zistenie, že práca so seniormi je veľmi individuálna. To, čo je príjemné pre jedného, nemusí byť aj pre druhého.

Cieľom nie je, aby sa účastníci hrali na seniorov. Ide o to, aby si zažili stav, keď sú odkázaní na pomoc iného človeka, keď nemôžu alebo nedokážu urobiť to, na čo sú bežne zvyknutí, napríklad najesť sa bez pomoci, ísť na toaletu, sadnúť si kam chcú, počúvať hudbu, akú chcú, rozprávať sa kedy chcú a s kým chcú. Aby zistili, čo je pre nich aj v ťažkých situáciách príjemné, nápomocné, motivačné a aby tento zážitok potom pri svojej práci využiť, aby seniorom bolo lepšie. O veľa veciach teoreticky vieme, ale keď to človek zažije na vlastnej koži, v praxi sa môže zachovať oveľa empatickejšie, trpezlivejšie.

Tento workshop absolvujú aj zdravotní klauni, ktorí fungujú v programe pre seniorov. Prečo je to dôležité?

E.O.: Klauniády so seniormi sú pre mňa vždy úžasným zážitkom. Rozosmiať staršieho človeka je nádherný pocit. Starší človek nie je dieťa. Má za sebou odžitých 70, 80, 90 rokov, plných rôznych životných situácií. Ešte k tomu prirátajme rôzne choroby, obmedzenia, samozrejme charakter človeka, povahu, jeho záľuby, prácu. Veľmi veľa z toho môžeme zistiť počas pravidelných návštev, počas toho, ako sa medzi zdravotným klaunom a seniorom tvorí vzťah. No na mnohé sa potrebujeme pripraviť dopredu, aj zážitkovým workshopom. Je dobré poznať všetko, čo môžeme, aby sme mohli so seniormi klaunovať, ako najlepšie vieme. Až potom môže byť naša práca pre nich naozaj špeciálnym zážitkom, môžeme byť s nimi vo chvíľach dojatia a najmä vytvárať vtipné situácie. Smiech nepozná vek.

abaton-monitoring