Vianoce plné smiechu aj v nemocniciach

21.decembra 2023

Máme dobrú správu. :) Zdravotní klauni budú v akcii aj na Vianoce, Silvestra či počas sviatkov. V čase od 24.12.2023 do 31.12.2023 zrealizujeme až 33 klauniád a do klaunovania sa zapojí dokopy vyše 40 zdravotných klaunov a klauniek.

Aj počas najkrajších sviatkov ostávajú v nemocniciach choré deti, ktoré nemôžu stráviť Vianoce doma so svojou rodinou. Smútok za domovom im pomáhajú zahnať zdravotní klauni z Červeného nosa, ktorí majú naplánované pravidelné návštevy v nemocniciach počas celého roka, sviatočné obdobie nevynímajúc. Vtedy je ich prítomnosť ešte dôležitejšia a vianočné klauniády sa stali už tradíciou.

Na nemocničné oddelenia prichádzajú zdravotní klauni koncom decembra vianočne vystrojení – či už doplnkami kostýmov, rekvizitami aj samotným obsahom klauniád. Nemocnice sa počas ich návštev rozozvučia nielen koledami, ale aj detským smiechom. 

„Láskavý humor, ktorý prinášame hospitalizovaným deťom, ich rodičom, ale aj personálu, má v čase Vianoc ešte väčšiu moc a neraz sme svedkami malých vianočných zázrakov,“ hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. „Naši zdravotní klauni zrealizujú od 24.12. 2023 do 31.12.2023 spolu 33 návštev, vrátane odprevádzania detí na operácie a seniorských klauniád. V akcii bude v rôznych kútoch Slovenska dokopy 43 profesionálnych zdravotných klaunov,“ upresňuje Pavel Mihaľák.

Kde budeme klaunovať v období Vianoc?

24.12.2023 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica
25.12.2023 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
25.12.2023 Klinika detí a dorastu DFN Košice a Oddelenie detskej neurológie DFN Košice
26.12.2023 Klinika pediatrie FNsP Prešov a Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice
26.12.2023 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP a JIS Banská Bystrica
26.12.2023 Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava
27.12.2023 Detské oddelenie, Liptovská nemocnica MUDr. Stodolu Liptovský Mikuláš
27.12.2023 Klinika pediatrie FNsP Prešov
27.12.2023 Oddelenie psychiatrie - pedospychiatrické oddelenie FN Prešov
27.12.2023 Detské oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom
27.12.2023 Detská klinika - 6.poschodie, Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH Bratislava
27.12.2023 Klinika detskej chirurgie, NÚDCH Bratislava
27.12.2023 Klinika novorodencov, detí a dorastu, Psychiatrická klinika – pedopsychiatria FN Nitra
27.12.2023 Klinika detí a dorastu UN Martin
27.12.2023 II. Klinika detí a dorastu DFN Košice, Oddelenie detskej neurológie DFN Košice
27.12.2023 Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota
27.12.2023 Detská klinika, FN Trnava
28.12.2023 Centrum pre deti a rodiny, Martin
28.12.2023 Detské psychiatrické oddelenie, PN Prof. Matulaya, Kremnica
28.12.2023 Pediatria FNsP Žilina, Pediatrická ortopédia FNsP Žilina
28.12.2023 Transplantačná jednotka kostnej drene, Detská dermatovenerologická klinika a Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH Bratislava
28.12.2023 Klinika detskej chirurgie NÚDCH Bratislava
28.12.2023 Oddelenie detskej chirurgie a Oddelenie detskej otorinolaryngológie DFN Košice
28.12.2023 ZpS a Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Žilina
28.12.2023 Detská klinika - 4. poschodie, Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny NÚDCH Bratislava
28.12.2023 Seniorville Jablonové
28.12.2023 Oddelenie detskej onkológie a hematológie a Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny DFN Košice
28.12.2023 Pediatrické oddelenie, Nemocnica Zvolen
28.12.2023 Prezuvky máme program pre rodiny s dieťaťom v intenzívnej domácej starostlivosti
28.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné
29.12.2023 Klinika detskej chirurgie DFNsP Banská Bystrica
29.12.2023 Psychiatrická klinika LF UK a UNB Bratislava
31.12.2023 Klinika pediatrickej onkológie a hematológie DFNsP Banská Bystrica
abaton-monitoring