V roku 2023 zrealizovali zdravotní klauni 2614 klauniád

11.januára 2024
Foto: Ján Štovka

V roku 2023 zdravotní klauni a zdravotné klaunky zrealizovali 2614 klauniád. Počtom klauniád sa združenie priblížilo k predpandemickému obdobiu. 

V máji nastala pre umeleckú klaunskú prácu významná zmena, keď bolo zrušené nosenie rúšok v nemocniciach. Do klaunského tímu pribudli minulý rok 5 noví členovia, združenie má dnes 68 profesionálnych zdravotných klaunov. V apríli 2024 oslávi organizácia ČERVENÝ NOS Clowndoctors svoje 20. narodeniny.

„Na pozadí viacerých tém, ktoré v roku 2023 trápili ľudí, a aj nás sa hlboko dotkli, môžeme hrdo povedať, že uplynulý rok bol pre nás úspešný,“ hovorí výkonný riaditeľ Červeného nosa Milan Šagát a dodáva: „Až 2614 klauniád, ktoré zrealizoval náš takmer 70-členný klaunský tím, v sebe skrýva približne 7000 hodín smiechu chorých detí, ich rodičov, ale aj dospelých pacientov, seniorov a zdravotníckeho personálu. Úžas a smiech, ktoré vyvolávajú stretnutia s našimi zdravotnými klaunmi, pôsobia veľmi blahodarne - aj v ťažkých chvíľach dokážu uvoľniť napätie, dodať silu i odhodlanie, zlepšiť náladu a zmeniť atmosféru. Rok 2023 bol naplnený množstvom takýchto okamihov. Veľká vďaka patrí našim zdravotným klaunom a kolegom, ale aj všetkým našim podporovateľom a partnerom, bez ktorých by sme našu smiechuplnú misiu nemohli realizovať.“

Dôležitou udalosťou roka bolo prijatie zástupcov Červeného nosa u Prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri príležitosti Svetového dňa úsmevu

Zdravotní klauni zrealizovali minulý rok 1838 pravidelných klaunských návštev vo vyše 50 nemocniciach po celom Slovensku. Zdravotné klauniády na detských oddeleniach sú hlavným programom združenia a predstavujú pre deti veľkú úľavu od stresu z nemocničného prostredia a procedúr, zlepšujú psychickú pohodu a môžu byť významnou podporou liečebného procesu.

V čakárňach ambulancií odborných lekárov stretli deti a ich rodičia zdravotných klaunov 142 ráz.

Na operačnú sálu odprevádzali zdravotní klauni pacientov spolu počas 219 dopoludní vo všetkých troch detských nemocniciach na Slovensku.

S programom Prezuvky máme zavítali zdravotní klauni 42-krát do domácností, kde žije vážne choré dieťa v dlhodobej intenzívnej starostlivosti, aby osviežili atmosféru a priniesli uvoľnenie celej rodine.

Hudobný interaktívny program Fidlikára priviezli zdravotní klauni deťom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením do špeciálnych škôl po celom Slovensku 69-krát. V minulom roku využili okrem predstavenia, ktoré má pôvod v Holandsku, aj vlastné autorské predstavenie, ktoré vznikalo počas pandémie.

Foto: Peter Coch
Foto: Ján Štovka

V priebehu minulého roka pripravili zdravotní klauni 9-krát špeciálny program Cirkus Paciento. Zúčastnilo sa ho spolu 308 dlhodobo hospitalizovaných detí v 3 detských liečebniach, na 3 onkologických a 3 psychiatrických oddeleniach. Ide o týždňový program, počas ktorého deti trénujú spolu s klaunmi nové zručnosti, aby ich predviedli na konci týždňa vo veľkolepom cirkusovom vystúpení.

Seniori v 31 seniorských zariadeniach sa v minulom roku klaunskej návšteve tešili spolu 211-krát, pričom išlo prevažne o pravidelné návštevy.

Už tradične koncom roka navštívili klauni dospelých onkologických pacientov v 6 nemocniciach.

Pre zdravotnícky personál pripravili 4-krát prekvapenie v podobe nového projektu Oáza, s ktorým zdravotníkov vítali do rannej smeny. Dvakrát zorganizovali pre zdravotnícky personál odborný seminár o používaní humoru v komunikácii s pacientom.

Rozvoj projektov pre pacientov na psychiatrických oddeleniach

V minulom roku sa Červený nos zameral na rozvoj programov pre pacientov s psychickými poruchami. Umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák vysvetľuje: „Už dlhšie sme vnímali potrebu posunúť naše klaunské návštevy na detských psychiatrických oddeleniach na inú úroveň, priblížiť sa viac k pacientovi, najmä v tínedžerskom veku. V spolupráci s kolegami z českej organizácie Zdravotní klaun, sme začali pracovať na rozvoji tohto programu, vyškolili sme klaunský tím a pilotne sme tento nový projekt spustili a budeme v jeho rozvoji pokračovať ďalej.“

Zdravotní klauni začali v r. 2024 navštevovať aj dospelých pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. „Myšlienka podpory terapie klaunským humorom oslovila prednostku kliniky doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD. a na jej podnet sme zahájili návštevy a stali sa súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý sa snaží prinavrátiť pacientom s psychickými poruchami ich zdravie,“ hovorí Pavel Mihaľák.

Foto: Ján Štovka
abaton-monitoring