Poďakovanie nemocniciam, do ktorých prinášame smiech

06.mája 2024

Pri príležitosti 20. narodenín Červeného nosa sme sa stretli s vedením najväčších partnerských nemocníc, do ktorých zdravotní klauni dlhodobo prinášajú radosť a smiech. Za spoluprácu sme sa poďakovali Národnému ústavu detských chorôb v Bratislave, kde sme pred 20 rokmi začali písať náš príbeh, ďalej Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, Detskej fakultnej nemocnici Košice, Univerzitnej nemocnici Martin, Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov a Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.

Keď doktorka Daniela Sejnová, vtedajšia primárka detskej onkológie v NÚDCH v Bratislave, zavolala na Slovensko Garyho Edwardsa, aby založil organizáciu zdravotných klaunov, nikto netušil, kam sa tento projekt rozrastie. Na začiatku boli 4 zdravotní klauni, dnes máme 70-členný klaunský tím, ktorý prináša dobrú náladu detským pacientom, ale aj seniorom vo všetkých kútoch Slovenska.

S vedením nemocníc sa v priebehu apríla stretli Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červeného nosa a Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ Červeného nosa. Priniesli aj unikátny darček – originálny obraz, ktorý kombinovanou technikou vytvoril Ján Mikuš, zdravotný klaun, ale aj režisér, scenárista a výtvarník.

„Náš príbeh je možný aj vďaka tomu, že nám nemocnice otvorili svoje dvere a dali šancu nášmu projektu. 20 rokov je dlhá cesta, som hrdý, že sme si za ten čas vybudovali u zdravotníckeho personálu a vedenia nemocníc reputáciu profesionálneho partnera, ktorý tvorí v liečebnom procese dôležitú súčasť," povedal Milan Šagát.

abaton-monitoring