Oslavujeme 20. narodeniny a vyzývame: Urobte radosť!

02.apríla 2024

V piatok 5. apríla 2024 vyjdú zdravotní klauni do ulíc a budú oslavovať svoje 20. narodeniny rozdávaním radosti na verejnosti – v uliciach a na námestiach miest. „Aj tí, ktorí majú to šťastie a nechodia s deťmi do nemocníc, budú mať výnimočne príležitosť stretnúť zdravotných klaunov, zažiť ich klaunské umenie a pocit radosti, ktorými obvykle zaplnia detské oddelenia nemocníc či seniorských zariadení,“ hovorí umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák. 

Pri tej príležitosti sme sa rozhodli verejne vyzvať ľudí na Slovensku, aby oslávili narodeniny Červeného nosa urobením radosti: „Boli by sme šťastní, ak by naše narodeniny s nami oslávilo čo najviac ľudí a darček dali jeden druhému.Aby v tento, ale aj v iné dni roka, urobili niekomu radosť - vo svojom okolí alebo aj náhodnému okoloidúcemu,“ vyzýva v mene občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors výkonný riaditeľ Milan Šagát a dodáva:   „K tomu, aby ste niekomu zlepšili náladu predsa netreba veľa. Malé zázraky medzi ľuďmi dokáže priniesť úsmev, milé gesto, pár pekných slov. Veríme, že skutočná empatia a prívetivosť medzi ľuďmi majú silu prispieť k lepšej, ľudskejšej a radostnejšej spoločnosti.“ 

S výzvou zdravotných klaunov je spojená aj kampaň na sociálnych sieťach. Hasthag kampane je #robimradost.

Zdravotní klauni v uliciach miest

Profesionálnych zdravotných klaunov môžete stretnúť v piatok 5. apríla v rôznych regiónoch Slovenska – v mestách, v ktorých má Červený nos svoje regionálne tímy – v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, ale aj v Košiciach, Nitre a Lučenci. Zdravotní klauni sa objavia v uliciach, na námestiach, ale aj v okolí obchodných centier. V prípade nepriaznivého počasia potešia návštevníkov niektorých obchodných centier. Do akcie sa zapojí okolo 40 zdravotných klaunov, klaunovať budú vo dvojiciach alebo v menších skupinách. 

Predbežný plán, kde bude možné stretnúť zdravotných klaunov:

  • Nitra (Štefánikova trieda) 8:00 - 9:50 hod
  • Bratislava (Autobusová stanica a OC Nivy 10:00 - 12:00 hod a 15:00 - 17:00 hod
  • Bratislava (centrum – od Hodžovho nám. po Hviezdoslavovo nám.)  13:30 - 17:00 hod 
  • Banská Bystrica (od Terminalu cez Nám. SNP na Nám. Slobody)  12:00 - 14:00 hod
  • Košice (OD Urban - Hlavná ulica - Aupark) 13:30 - 15:30 hod
  • Prešov (Námestie Legionárov) 12:00 - 15:30 hod
  • Žilina (centrum) 12:00 - 16:00
  • Lučenec (OC Galéria - Námestie Republiky) 14:00 - 16:00

Urobte radosť darom

abaton-monitoring