Opäť prinášame radosť na detské oddelenia

01.júla 2020

S klaunským nosom sú konečne vo svojom živle! Zdravotní klauni sa po dlhšej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu Covid-19 vrátili späť k deťom a rodičom do nemocníc po celom Slovensku. 

Dodržiavame prísne hygienické opatrenia. Zdravotní klauni sú profesionálne vyškolení v hygienických zásadách. Samozrejmosťou sú rúška, dodržiavame bezpečný odstup, dezinfikujeme si ruky, kostýmy aj rekvizity. Taktiež dodržiavame opatrenia súvisiace s návštevami v nemocniciach.

Naše pravidelné návštevy sa obnovili nielen na detských oddeleniach, ale aj v čakárňach pred ambulanciami detských lekárov. Rovnako opäť prichádzame rozveseliť deti, ktoré čaká operácia, s programom N.O.S..

Aj naďalej prebiehajú naše Klaunské Návštevy Online - pre choré deti a seniorov, ktorých aktuálne nemôžeme navštíviť osobne. 

abaton-monitoring