Neposkytujte svoju zdravotnú dokumentáciu podvodníkom

21.júla 2023

Neposkytujte svoju zdravotnú dokumentáciu podvodníkom

Vzhľadom k tomu, že sme obdržali  informáciu o pokuse zneužiť meno občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors, chceli by sme Vás upozorniť, aby ste neposkytovali zdravotnú dokumentáciu svoju ani svojich príbuzných nikomu, kto sa vydáva za zástupcu Červeného nosa, či už prostredníctvom online účtov alebo iným spôsobom. 

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors totiž nikdy nevyžaduje od pacientov alebo ich zákonných zástupcov zdravotnú dokumentáciua zdravotné údaje.

Zároveň prosíme tých, ktorí by boli v tejto veci kontaktovaní treťou osobou, aby nás o tom informovali mailom: info[at]cervenynos.sk alebo telefonicky 0948 002 200.

Informovaním verejnosti chceme predísť prípadnému poškodeniu pacientov, ale aj dobrého mena našej organizácie. Od osôb, ktoré deklarujú prepojenie s Červeným nosom, aby získali takéto citlivé informácie o pacientoch, sa jednoznačne dištancujeme a podľa situácie zvážime právne kroky.

abaton-monitoring