Naši kamaráti na Ukrajine, myslíme na vás!

25.februára 2022

V týchto dňoch myslíme na našich malých aj veľkých kamarátov na Ukrajine. Poznáme ich mnoho - zdravotní klauni totiž v rámci programu Emergency Smile navštívili ukrajinské oblasti, ktoré sú dlhodobo zasiahnuté vojnovým konfliktom. Pomocou smiechu pomohli deťom znovu získať optimizmus a nádej do života. Prajeme všetkým ľuďom, ktorí sa ocitli v kríze, mier a radosť.

Foto: zdravotní klauni v Kyjeve, 2015

abaton-monitoring