Na Deň sestier sme poďakovali sestrám za ich prácu

13.mája 2021

Ranné privítanie pri príchode do práce

12. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň sestier. Zdravotní klauni sa rozhodli prejaviť úctu a poďakovať všetkým sestričkám za ich prácu - a preto pre ne pripravili prekvapenie. 

Je pol šiestej ráno a pred nemocnicami NÚDCH v Bratislave a FNsP Žilina sú už prichystané klaunské dvojice. O chvíľu sa pridajú aj klaunskí kolegovia pred nemocnicami DFNsP Banská Bystrica a DFN Košice. V rukách ukulele, bublifuky, balónové kvety, pretože dnešok je špeciálny. Keď prichádzajú prvé sestričky, čaká ich klaunské privítanie a gratulácie. Nechýba ani klaunská pieseň zložená špeciálne k tomuto dňu. Niektoré sestry stretávajú klaunov pri odchode z nemocnice, kedy im končí nočná smena. 

Klaunská pieseň pre sestričky

Klauni ako partneri pre sestry

Červený nos prináša už viac ako 17 rokov humor nielen deťom v nemocniciach, ale aj zdravotnému personálu. Cesta zdravotných klaunov predtým, ako začnú klaunovať na nemocničných izbách, najskôr vedie práve do sesterne.

„Stretnutia s personálom sú pre nás zvlášť po tak dlhom čase, čo sme neboli v nemocniciach, veľmi vzácne. Oni sú tí, na ktorých pleciach je celá ťarcha. Radi  im doprajeme aspoň kúsok relaxu, úsmevu, pochopenia, uvoľnenia a v neposlednom rade ocenenie za ich ťažkú, náročnú a obetavú prácu,“ komentuje dnešný deň aj postupný návrat do nemocníc Zuzana Gibarti, zdravotná klaunka a koordinátorka východoslovenského tímu.

Okrem toho sú zdravotné sestry pre klaunov dôležitým partnerom - od nich sa dozvedia, koľko detí je práve na oddelení, kde je ich klaunská vizita najviac potrebná, ako sa aktuálne malí pacienti cítia. Sestričky taktiež vnímajú klaunov ako svojich kolegov, ktorí im pomáhajú odľahčiť náročné situácie.

Semináre o humore pre zdravotníkov

Niektoré zo sestier si dokonca osvojili zopár klaunských trikov a využívajú ich pri svojej práci.

„Naše združenie realizuje odborný seminár pre zdravotný personál, na ktorom možno získať dôležité poznatky o význame humoru a jeho využití v práci s pacientom, ale aj o konkrétnych klaunských zručnostiach, ktoré si počas semináru môžu trénovať. Medzi sestrami je veľmi obľúbený a žiadaný,“ dopĺňa Pavel Mihaľák.

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek uviedlo združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors  na svojej FB stránke diskusiu na tému Zdravotná sestra – poslanie na celý život, ktorej hosťami boli vrchná sestra Elena Malatincová a študent zdravotnej školy Marek Hanáček.

Viac o seminároch pre zdravotníkov

abaton-monitoring