Keď dáme nosy dokopy - stretnutie celého tímu Červeného nosa

12.júla 2022

Zdravotní klauni z celého Slovenska sa stretli v Terchovej, aby spoločne pracovali na umeleckom rozvoji a zvyšovaní kvality a ďalších atribútov svojej profesie. 

Tohtoročný Národný workshop Červeného nosa sa niesol hlavne v duchu tímovej práce a rozvoja organizácie v rôznych smeroch. Nosnými témami boli umelecké kritériá klaunovania, ktoré definujú kvalitu klaunského umenia v rámci skupiny RED NOSES INTERNATIONAL. Priestor dostal  tiež príspevok a diskusia o potrebe ukotvenia profesie zdravotného klauna v zdravotnom systéme, a to aj v kontexte svetových trendov. Nemenej dôležitým bol seminár na tému Bezpečnostná politika ochrany detí a zraniteľných osôb.

Pribudli ďalší certifikovaní klauni

Počas slávnostného večera boli ocenení ďalší piati zdravotní klauni za naplnenie méty 1000 klauniád. Zároveň ďalší traja členovia klaunského tímu získali medzinárodný certifikát zdravotného klauna. “Certifikát sa udeľuje za absolvovanie predpísaného súboru prednášok, workshopov a klauniád,“ povedal umelecký riaditeľ Červeného nosa Pavel Mihaľák.

„Každý zdravotný klaun sa počas svojho pôsobenia v organizácii zúčastňuje rôznych workshopov, ktoré sú zamerané na klaunské, pohybové či hudobné umenie, ale do povinného vzdelávacieho plánu patria aj prednášky z oblasti medicíny, komunikácie, či psychológie,“ vysvetľuje P. Mihaľák. Celý vzdelávací plán, ktorý zahŕňa stovky hodín, vypracovali umeleckí riaditelia 11 klaunských organizácií zoskupených v RED NOSES INTERNATIONAL.

Blíži sa výber nových zdravotných klaunov

Úroveň klaunského umenia v nemocniciach, sa vďaka vzdelávaniu neustále zvyšuje. Dôležitý je však už výber nových klaunov, ktorý prebieha formou troj- až štvorkolového výberového workshopu. „Už na jeseň 2022 vyhlásime výber nových klaunov – najmä na posilnenie severoslovenského a východoslovenského tímu,“ oznámil umelecký riaditeľ združenia. Podmienkou je vek nad 23 rokov a dobrý zdravotný stav. Vítané sú skúsenosti z oblasti dramatického umenia, hudobný talent, prirodzený vľúdny vzťah k ľuďom a humor. Záujemcovia môžu posielať už teraz svoje životopisy a motivačné listy na administrativa@cervenynos.sk.

abaton-monitoring