Fidlikára je späť!

10.júna 2022
foto: Katarína Sidová

Ako priniesť úsmev a dobrú náladu deťom s autizmom a vážnym mentálnym zdravotným znevýhodnením? Deťom, pre ktoré je často kontakt s druhými náročný a potrebujú individuálny prístup, veľa empatie a pochopenia? Presne pre nich je tu náš program Fildikára, s ktorým navštevujeme špeciálne základné školy a zariadenia. Po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou je Fidlikára späť – v máji sme navštívili žiakov ŠZŠ Sereď a v júni žiakov Špecializovaného zariadenia v Trnave.

Fidlikára je predstavenie, ktoré je vytvorená špeciálne pre potreby detí s autizmom, aj deti s vážnym mentálnym a kombinovaným zdravotným znevýhodnením. Cez hudbu, spev, príbeh a citlivý prístup klaunov sa deti prenesú do sveta fantázie. Klauni používajú interaktívne pomôcky – deti sa môžu dotknúť jemnej modrej tylovej látky, ktorá evokuje nebo, alebo zaštrngať kľúčmi. Pre žiakov je tiež silným zážitkom, keď každému z nich zaspievajú zdravotní klauni pieseň podľa jeho mena. Ten moment krásnej hudby a spevu patrí iba im. Dokonca aj deti, ktoré bývajú uzatvorené vo svojom svete, často pri Fidlikáre reagujú, usmievajú sa a majú záujem o kontakt.

Pomôžte prinášať viac smiechu detským pacientom, ale aj seniorom a deťom so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme, že aj vy ste Červený nos.

Chcem darovať smiech

abaton-monitoring