Dokedy darovať 2% z dane? Ešte stále je čas

06.októbra 2020

Dokedy darovať 2% z dane?

Pandémia nového koronavírusu priniesla som sebou aj zmeny v termínoch podania daňového priznania, platenia dane a asignácii dane (teda darovaniu 2% z dane vybranej organizácii).

  • Ak ste zamestnanec a daňové priznanie robí váš zamestnávateľ, darovať 2% z dane je možné do 30. 11. 2020.  
  • Ak ste podnikateľ (daňové priznanie si robíte sami) alebo firma (právnická osoba), máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania, a to do 2. 11. 2020

Tlačivá k 2% z dane

Dokedy podať daňové priznanie

Zákon ustanovil, že daňové priznanie je treba odovzdať do mesiaca po skončení mimoriadnej situácie. Keďže mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou bola ukončená 30. septembra 2020, daňové priznanie je treba podať do 2. novembra 2020 a do tohto termínu je potrebné aj zaplatiť daň. To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok. 

Ak je Vaším zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019, lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby bola 29. februára 2020 (nevzťahovala sa na ňu mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou, ktorá bola vyhlásenia až 12. marca). 

Ďakujeme, že vám to nie je ľahostajné.

foto: Samuel Ďurkovič

Postup na darovanie 2%

(nižšie uvedené termíny boli upravené podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy k dátumu 30.9.2020)

...daňové priznanie mi robí zamestnávateľ:

1. Do 17. 2. 2020 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Najneskôr do 16. novembra 2020 je zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 11. 2020 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Daňové úrady následne do konca februára 2021 prevedú Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

Ďakujeme!

(nižšie uvedené termíny boli upravené podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy k dátumu 30.9.2020)

1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2019 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

IČO/SID: 30855748  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ulica: Klenová  
Číslo: 1687/8
PSČ: 831 01  
Obec: Bratislava - Nové Mesto
        
3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 2. november 2020. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.

Tu nájdete potrebné tlačivá.

(nižšie uvedené termíny boli upravené podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy k dátumu 30.9.2020)

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje: 

IČO/SID: 30855748  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ulica: Klenová
Číslo: 1687/8
PSČ: 831 01  
Obec: Bratislava - Nové Mesto

5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania.  Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 2. november 2020.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov. 

Tu nájdete potrebné tlačivá.

Ďakujeme!

abaton-monitoring