Aktuálne navštevujeme choré deti a seniorov len online

11.januára 2021
Foto: Petra Bošanská

Vzhľadom na vážnu epidemiologickú situáciu sme sa rozhodli od 5.1.2021 minimálne do 24.1.2021 pozastaviť všetky klaunské návštevy. V súčasnosti teda zdravotní klauni osobne nenavštevujú nemocnice ani seniorské zariadenia. Uvedomujeme si však, že práve v tomto období je humor a psychická podpora pre hospitalizované deti aj seniorov v zariadeniach ešte dôležitejšia a preto im ponúkame Klaunskú návštevu online. Tá prebieha formou videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi a je určená aj pre choré deti v domácej liečbe či karanténe.

 

Rezervovať online klauniádu

Zdravotní klauni ešte v decembri minulého roka pôsobili v mnohých nemocniciach, keďže sú vyškolení v oblasti hygienických a epidemiologických zásad v zdravotníctve, naviac, dodržiavali prísnejšie pravidlá, ktoré súčasná situácia vyžaduje (bezkontakntosť, prísna hygiena vrátane kostýmov) a boli vybavení respirátormi bez výdychového filtra, boli tiež pretestovávaní podľa požiadaviek jednotlivých oddelení. 

Veríme, že sa situácia čo najskôr zlepší a naši klauni budú môcť znova napĺňať svoje poslanie - prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

 

Foto: Zps Harmónia v Žiline
abaton-monitoring