Aj počas sviatkov budú zdravotní klauni v teréne

23.decembra 2020
Foto: Michaela Pastorková

Vianoce v nemocnici

Pre niektoré deti nie je samozrejmosťou, že strávia Vianoce so svojou rodinou doma pri stromčeku. Ich zdravotný stav im to nedovolí a musia ostať počas najkrajších sviatkov v nemocnici. A ako tradične - profesionálni zdravotní klauni sú pripravení spríjemniť im ich pobyt v nemocnici aj tento rok.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors má v pláne zrealizovať v období od 21.12. do 31.12.2020 okolo 30 zdravotných klauniád. Niektoré sa uskutočnia v online priestore alebo pred nemocnicou. 

Vyše 30 zdravotných klaunov má v pláne zrealizovať v období od 21.12. do 31.12. dokopy 29 klauniád. V Banskej Bystrici síce nenavštívia priamo oddelenia, ale svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred DFNsP. Keďže niektoré nemocnice kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej Návštevy Online (rezervacie.cervenynos.sk). Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi využívajú tiež seniori v zariadeniach a choré deti v intenzívnej domácej starostlivosti.

Klaunská návšteva online

Keďže niektoré nemocnice kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej Návštevy Online (rezervacie.cervenynos.sk). Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi využívajú tiež seniori v zariadeniach a choré deti v intenzívnej domácej starostlivosti.

„Nosnou témou klauniád (klaunských návštev) budú, prirodzene, vianočné sviatky a aktivity s tým spojené - zdobenie stromčeka, pečenie, darčeky, sobie záprahy či príprava na Silvester,” približuje umelecký riaditeľ o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Pavel Mihaľák. Atmosféru podčiarknu klauni tematickými doplnkami kostýmov, či rekvizít i hudobným repertoárom. 

Foto: Petra Bošanská
zdroj: Facebook

Profesionálne vyškolení aj v oblasti hygieny

„Bezpečnosť pacientov, personálu aj samotných zdravotných klaunov je vždy, ale zvlášť v tomto corona období pre nás na prvom mieste,” zdôrazňuje riaditeľka združenia Zuzana Ambro. “Zdravotní klauni sú už pri vstupe do klaunského tímu profesionálne vyškolení v oblasti hygienických a epidemiologických zásad v zdravotníctve a preto vedia, ako sa v tomto prostredí správať v čase pandémie aj mimo nej,” vysvetľuje Z. Ambro. Zdravotní klauni sú navyše vybavení respirátomi bez výdychového filtra, ktoré však našťastie nezakrývajú ten najdôležitejší symbol klauna - červený nos. Samozrejmosťou je aj bezkontaktnosť, dodržiavanie odstupov, ale i opakovaná dezinfekcia. Tá sa týka aj kostýmu a rekvizít. Klauni sú tiež podľa požiadaviek jednotlivých oddelení pretestovávaní.

Klauniády v období sviatkov

21.12.2020 online - DSS Domov jesene života, Bratislava Dúbravka
21.12.2020 Klinika detí a dorastu DFN Košice
21.12.2020 online návšteva v rodine ťažko chorého dieťaťa
21.12.2020 Klinika detí a dorastu UN Martin
21.12.2020 pred nemocnicou DFNsP BB
21.12.2020 Oddelenie pediatrie, Nemocnica Komárno
21.12.2020 Pediatria, FNsP Žilina
21.12.2020 Čakárne pred ambulanciami DFN Košice
22.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
22.12.2020 pred nemocnicou DFNsP BB
22.12.2020 Pediatrické oddelenie, Nemocnica Michalovce
22.12.2020 online – DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava
22.12.2020 Psychiatrická klinika UN Martin
22.12.2020 Pediatria, FNsP Žilina
23.12.2020 II. Klinika detí a dorastu DFN Košice
23.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota
24.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
28.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Liptov
28.12.2020 Klinika detí a dorastu DFN Košice
28.12.2020 pred nemocnicou DFNsP BB
29.12.2020 pred nemocnicou DFNsP BB
29.12.2020 Detské oddelenie, ÚVN Ružomberok
29.12.2020 Pediatrické oddelenie, NsP Považská Bystrica
30.12.2020 II. Klinika detí a dorastu DFN Košice
30.12.2020 Klinika detí a dorastu UN Martin
30.12.2020 pred nemocnicou DFNsP BB
30.12.2020 Detské oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota
31.12.2020 Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice
31.12.2020 Psychiatrická klinika UN Martin
abaton-monitoring