Aj dospelí onkologickí pacienti potrebujú humor

24.novembra 2023

Žartovať sa dá aj na onkológii

Ako každý rok, aj tento november venovali zdravotní klauni z Červeného nosa návštevám dospelých onkologických pacientov, aby im vo svojom láskavom humore priniesli radosť a povzbudenie. 

Hoci je Červený nos známy najmä svojimi návštevami na detských oddeleniach a v seniorských zariadeniach, profesionálnych zdravotných klaunov z Červeného nosa možno stretnúť aj na oddeleniach dospelých pacientov. Práve november už tradične patrí dospelým onkologickým pacientom. Zdravotní klauni rozveselili pacientov v nemocniciach v 5 mestách: Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Košiciach a Žiline. 

„S výnimkou pandemického obdobia navštevujú naši profesionálni zdravotní klauni každoročne onkologické oddelenia v 6 nemocniciach naprieč Slovenskom, aby pacientom dopriali príjemné chvíle naplnené humorom i hudbou,“ hovorí umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák a pokračuje: „Je úžasné vidieť, ako si pacienti vedia, napriek svojmu vážnemu stavu, vychutnať tie momenty, zaspievajú si s našimi klaunmi a dokonca im smečujú na žart. Spomínam si na dojímavú správu, ktorú nám pred rokom zanedlho po klaunskej návšteve v Národnom onkologickom ústave v Bratislave napísala dcéra jedného z navštívených pacientov. Ďakovala našim klaunom za to, že jej otecko prežil svoj posledný dobrý deň s úsmevom, aký u neho dlho nevidela."

Profesionálny prístup za všetkých okolností

Zdravotní klauni, ktorí navštevujú dospelých pacientov, sú na tento program špeciálne vyškolení a pôsobia aj v seniorskom programe Smiech nepozná vek. Vedia, že návštevy dospelých si vyžadujú iný prístup, ako klauniády pre deti. Na empatiu a schopnosť klauna vycítiť náladu a rozpoloženie pacienta sa kladie ešte väčší dôraz, keďže dospelí pacienti si uvedomujú vážnosť situácie.

Prácu zdravotných klaunov po stredajšej návšteve ocenil aj námestník zdravotnej starostlivosti NOÚ, MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH: „Zdravotným klaunom sme vďační, že sa s našimi pacientmi v Národnom onkologickom ústave delia o ich veľké srdcia a láskavý humor. Vďaka ich návšteve dokážu počas náročného liečebného obdobia zabudnúť na nedobrovoľnú rolu pacienta. Sú to empatickí profesionáli, nesmierne dôležití a právom považovaní za účinnú súčasť liečebného a ozdravného procesu v nemocniciach po celom svete.“

Ďakujeme, že pomáhate s nami

Tieto nemocnice a oddelenia zdravotní klauni navštívili v priebehu novembra: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (Onkologická klinika SZU), Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (Neurologické oddelenie a Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie), Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Klinika hematológie a onkohematológie), Fakultná nemocnica Nitra (Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie), Národný onkologický ústav Bratislava

Okrem novembrového programu pre dospelých onkologických pacientov, ktorý sa realizuje v spomínaných 6 nemocniciach raz do roka, navštevujú profesionálni zdravotní klauni každý mesiac už od marca tohto roka aj pacientov Psychiatrickej kliniky LF UK a UN v Bratislave.

Pozrite si video z našej návštevy v nemocnici v Žiline a fotografie z klauniády v nemocnici v Banskej Bystrici.

Iba vaša podpora prinesie smiech a radosť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme, že pomáhate a tvoríte s nami toto poslanie.

Chcem podporiť

abaton-monitoring