Zdravotní klauni na slovensko-ukrajinských hraniciach

Smiech je jazyk, ktorým rozprávame všetci. Zdravotní klauni prinášajú dobrú náladu aj na slovensko-ukrajinské hranice, cez ktoré k nám prichádza veľa detí s mamami na úteku pred vojnou. Cez hudbu, hru a klaunskú interakciu im prinášame dôvody na úsmev a psychickú úľavu. Pravidelne klaunujeme v Ubli, Vyšnom Nemeckom a v tábore v Humennom.

Foto: Ján Štovka

abaton-monitoring