sestrička Epidémia Váhavá

Zuzana Burianová
„Kto do teba kameňom, akoby hrach na stenu hádzal..."

Špecializácia: objavovanie nových možností využitia izieb v nemocnici (a ich zariadenia) pre baletné a iné javiskové predstavenia

Liečebná metóda: nástojčivé presviedčanie pacienta o jeho bezchybnosti 

Obľúbená rekvizita: trúbka, ktorú nikdy nenosí so sebou ...

Ako ju spoznáte: klopkať "svatební střevíce" počuť na míle ďaleko, křinolína a milión veľmi dôležitých mašieľ na hlave 

 

zdravotná klaunka Zuzana Burianová

Zuzka začala klaunovať v roku 2017. Študovala na VŠMU, na Concordia University Montreal a na University in Stavanger - Nórsko. Získala  1. miesto v súťaži „Chanson francais“ v celoslovenskom kole a posledné miesto na súťaži parkúr koní v 2002 v Žiline. Venuje sa tancu, choreografii a spevu v Balkans Ambel a Big Band Žilinské konzervatórium.

 Vo voľnom čase šije, učí sa hrať na gajdy, akordeón, triangel, klavír a ovláda dlhý stĺpik v háčkovaní.