sestrička Vydarená

Stanislava Kašperová
„Vydar sa a buď vydarený!"

Špecializácia: Dokáže byť kedykoľvek, kdekoľvek,akokoľvek,skýmkoľvek a koľkokoľvek Vydarená

Liečebná metóda: Odborníčka na absolútnu a účinnú REHOTITíDU,tak potrebnú v minulej,v tejto aj budúcej dobe

Obľúbená rekvizita: „Multifunkčka Vydarená” - je to veľmi vzácna a veľmi funkčná pracovná pomôcka, je to Uchu-Oku-Nosu-Bruchu-Nohu-Ruku-LELE. Je to liečebný nástroj na získavanie informácií o pacientovi,následnú diagnostiku jeho okolia a zároveň liečebná metóda Rehotitídy

Ako ju spoznáte: Disponuje neodmysliteľnou hlučnosťou a nákazlivým smiechom, ako aj neskutočnou hypervypersuperaktivitou. Vraj má aj ventil, ale doteraz ho ešte nenašla. A ani nikto z jej okolia.

 

zdravotná klaunka Stanislava Kašperová

Deti v nemocniciach ju môžu stretávať už od roku 2008. Pôsobí aj v špeciálnych programoch Cirkus Paciento a Smiech nepozná vek. Narodila sa do divadelno-folklórnej rodiny, takže cesta k herectvu bola pre ňu prirodzená. Pôsobí v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Odmalalička hrala divadielka, tancovala, spievala a dokonca športovo plávala. Okrem divadla hrá aj v seriáloch a filmoch. Jej zvučný hlas môžete začuť v dabingu i v rozhlase. Diváci ju poznajú ako kapitánku z obľúbenej show RTVS Milujem Slovensko. Je tak trochu workoholik, takže nemá čas na nudu. Vždy má však veľa času pre svoje deti. 

abaton-monitoring