fyzioterapeut Šaňo Žinenka

Jozef Jurčišin-Kukľa
„Nie je Žinenka ako žinenka?"

Špecializácia: Pre fyzioterapeuta Šaňa Žinenku je nevyhnutné celoživotné vzdelávanie podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Liečebná metóda: uvedenie pacienta do rozpakoov

Obľúbená rekvizita: jeho klaunský kolega

Ako ho spoznáte: Neistota, ktorú vkladá do pohybu, by sa dala krájať. Pôsobí, akoby bol na baterky.

 

zdravotný klaun Jozef Jurčišin-Kukľa

Vyštudoval herectvo na VŠMU. Pôsobí v divadelných, filmových a televíznych projektoch, ale aj ako pedagóg v SZUŠ LUDUS a SZUŠ Slovenský Grob. Myseľ si filtruje s rodinou, v prírode a pri práci okolo domu. 

abaton-monitoring