doktorka Kvetuša Presadená

Slávka Sedláčková

Za klaunským nosom doktorky Kvetuši Presadenej sa skrýva zdravotná klaunka Slávka Sedláčková.

abaton-monitoring