doktorka Hermínka

Katarína Hudačková

Za klaunským nosom doktorky Hermínky sa skrýva Katarína Hudačková.

abaton-monitoring