Váš daňový úrad

stránkové dni a kontakty

Už ste vyplnili všetky potrebné formuláre na darovanie 2% a rozmýšľate kam poslať daňové priznanie?

V prípade, že finalizujete svoje daňové priznanie za rok 2023, je potrebné ho zaslať na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Adresu vášho daňového úradu, stránkové dni hodiny a kontakt nájdete na stránke finančnej správy. 

Pre právnické osoby platí od roku 2018 povinnosť komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov.

Dokedy poslať daňové priznanie? 

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríl 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Vaše 2% sú veľkou pomocou

Spolu s daňovým priznaním je možnosť venovať 2% z dane vybranej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu. 2% z dane môžete venovať ako zamestnanec, fyzická osoba alebo právnická osoba. 


Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane

IČO/SID: 30855748  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ulica: Klenová  
Číslo: 1687/8    
PSČ: 831 01  
Obec: Bratislava - Nové Mesto


Tlačivá na darovanie 2%

  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu (o potvrdenie žiadate svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2024)
  2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (predvyplnené pre darovanie o.z. Červený Nos Clowndoctors)

Prečítajte si podrobný postup krok po kroku.


Vaše 2% majú veľký zmysel. Darujte ich Červenému nosu a pomôžte prinášať viac smiechu a radosti do nemocníc.

Chcem venovať 2% Červenému nosu

abaton-monitoring