Ako darovať 2 percentá z dane za rok 2023

Postup na darovanie 2% nie je zložitý. Mení sa podľa toho, či ste zamestnanec a daňové priznanie robí váš zamestnávateľ, alebo si daňové priznanie robíte sám - či už ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba.


SOM ZAMESTNANEC

  • do 15. 2. 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Zamestnávateľ povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy. Naše Vyhlásenie si môžete stiahnuť tu. Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.
  • Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, je potrebné poslať na daňový úrad v mieste vášho bydliska Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu). Termín je 30. apríla 2024.


SOM PODNIKATEĽ ALEBO FIRMA

  • Ak ste podnikateľ alebo firma, 2 percentá z dane venujete spolu s podaním daňového priznania. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 2. apríl 2024 (nakoľko 31.3.2024 je nedeľa a 1.4.2024 je deň pracovaného pokoja). Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.
foto: Samuel Ďurkovič

Vaše 2 percentá z dane sú pre občianske združenia a neziskové organizácie veľkou pomocou.

Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou. Budeme však radi, ak sa vám naša misia zapáči a rozhodnete sa podporiť svojimi 2% za rok 2019 práve ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Ďakujeme, že vám to nie je ľahostajné.

Darovať 2% Červenému nos

Ako vypočítať 2%

K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 24 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžete použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Ak ste v roku 2023 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

 

Zdroj: Finančná správa

abaton-monitoring