Ďakujeme za Váš pravidelný dar


S vašou pomocou bude v nemocniciach ešte viac smiechu a radosti!


<first_name> <last_name>,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zaslať dar <price> eur bankovým prevodom. Nasledujúce informácie boli zároveň zaslané aj do Vašej emailovej schránky.

Stačí už len jeden krok k odoslaniu radosti!

Príkaz na úhradu bankovým prevodom

Kód banky: 1100
IBAN: SK05 1100 0000 0029 2383 8046
Swift kód: TATRSKBX
Konštantný symbol: 0558
Výška daru: <price>
Variabilný symbol: <vs>
Správa pre príjemcu: Vaše meno, priezvisko, adresa

ĎAKUJEME, ŽE PRINÁŠATE SMIECH DEŤOM DO NEMOCNÍC!

Radi Vám poskytneme ďalšie informácie o aktivitách zdravotných klaunov a použití Vašich darov a privítame Vaše návrhy: info@cervenynos.sk alebo telefón 02 43 42 80 88/+421 948 333 051.

abaton-monitoring