Kontakt

Kde nás nájdete?


ADRESA KANCELÁRIE:
Klenová 8, 831 01 Bratislava

Telefón:
Fundraisingové oddelenie/informácie o zásielkách: +421 2 2057 0788
Ekonomické/personálne/umelecké oddelenie: +421 2 4342 8088 

Email: info[at]cervenynos.sk

Fakturačné údaje

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
právna forma: občianske združenie
so sídlom Klenová 1687/8, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 30 855 748
zapísané v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90- 23651-4
DIČ: 2021882049
Bankové spojenie*: TATRA BANKA
Číslo účtu*: SK78 1100 0000 0026 2670 1967

(*Poznámka: uvedené číslo účtu neslúži na darovanie, ide o fakturačný údaj)

Ak si želáte podporiť naše aktivity, kliknite na zelený button CHCEM DAROVAŤ.